Ja til et grensefritt Europa!

Åpne grenser er en forutsetning for fri bevegelse av personer, én av EUs fire friheter. Schengen-samarbeidet med oppheving av interne grenser er en av de største milepælene i Europas historie. La oss beholde det slik.

«Don’t Touch My Schengen» er en internasjonal kampanje i regi av JEF Europe som handler om at vi må holde fast ved åpne grenser i Europa.

Kampanjen organiseres over hele Europa, i alle JEFs medlemsseksjoner. Young European Federalists krever felles grensepolitikk i Europa og én felles ytre grense. Støtt kampanjen #DontTouchMySchengen.

Les mer her.


Siste nyheter fra oss: