Young European Peers i Berlin

Denne sommeren holder Young European Peers (YEP) et seminar i Berlin for ungdom mellom 17 og 19 år!

I ti dager vil fire ungdommer fra hvert av de syv landene:Armenia, Belgia, Bosnia & Herzegovina, Luxembourg, Hellas, Norge og Tyskland, møtes for å lære om EU, retorikk og toleranse.

Dette er et prosjekt som er arrangert av ungdommer for ungdommer med støtte fra Aktiv Ungdom. YEP vil gi ungdommer sjansen til å bli en del av et stimulerende miljø bestående av engasjerte ungdommer med forskjellige kulturer, religioner og politiske ståsteder.

«Ungdommene vil få sjanse til å snakke med politikere, delta i en «European Youth Parliament» simulering, lære om Berlins historie og delta i frivillig arbeid. Dette er en unik mulighet for ungdom som har lyst til å delta på et internasjonalt seminar!» sier Marianne Kofoed, den norske mentoren for prosjektet.

YEP ønsker å få ungdom engasjert i det samfunnet de lever i.

Søknadsprosessen har nå begynt og varer til 5. mai.
Deltakeravgiften er 50 euro og dette dekker transport, kost og losji.
For mer informasjon, besøk YEPs hjemmesider her,
eller kontakt YEP via e-mail youpeers@gmail.com