Vinterkonferansen 2011: Stor suksess

103Europeisk Ungdom arrangerte Vinterkonferansen 2011 denne helgen. Konferansen i Kongsberg hadde mer enn 60 besøkende deltagere – og beviste nok en gang at JA-siden fremdeles er slagkraftig (til tross for dårlige meningsmålinger).

Deltagerne ble grundig skolert i dagsaktuell EU-poltikk, tale- og debattevner og ikke minst hvordan EU-sak også er lokalpolitikk.

– Finn Myrstad (seniorkonsulent ved Brusselkontoret) ga en grundig innføring i hvordan EU fungerer og hvordan norske interesser kan sikres på en best mulig måte. Myrstad brukte anledningen til å oppfordre flere Europeisk Ungdommere til å besøke Brussel og søke en karriere innenfor EU- og Europaspørsmål.

077– Laila Gustavsen (Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet) innledet om Stortingets arbeid med EU-spørsmål – og ga et ansikt til den frustrasjonen som norske folkevalgte opplever på grunn av EØS-avtalen. Gustavsen ble også utfordret grundig på Arbeiderpartiets standpunkt i debatten om Datalagringsdirektivet.

– Bjarne Dæhli (Leder i LNU) presenterte LNUs Stem 2011!-kampanje og satte fokus på hvorfor lokalt engasjement er viktig. Dæhli ga flere eksempler på hvordan EØS- og EU-saker også angår kommune- og bystyrer rundt om i landet. EU-sak er også lokalsak var budskapet fra Europeisk Ungdoms tidligere nestleder.

068– Peter Walseth (Sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom og tidligere ansvarlig for tale- og debattskoleringen til KrFU) ga en grundig innføring i retoriske knep og hvordan man kan argumentere best for JA-saken. Walseth oppfordret deltagerne til å være grundige, redelige og godt forberedt.

– Anne Margrethe Lund (Leder i Europeisk Ungdom) holdt en politisk innføring om aktuelle EU-saker i 2011. Fokuset var blant annet på hvordan Datalagringsdirektivet, EUs 3. postdirektiv, innskuddsgarantier i norske banker og EUs miljøpolitikk vil kunne bli aktualisert i den kommende valgkampen.

148– Bård Skaar Viken (Generalsekretær i Europeisk Ungdom) gjorde opp status for organisasjonen i 2010 – og presenterte organisasjonens mål og ambisjoner for 2011. Budskapet til generalsekretæren var blant annet at dårlige meningsmålinger overhodet ikke hindrer Europeisk Ungdom i å bygge opp en større, sterkere og synligere organisasjon.

Deltagerne måtte ellers gjennomføre tre større bolker med nivådelt tale- og debattskolering. Resultatet er 60 ungdommer som er tryggere og flinkere til argumentere for EU-saken.

I tillegg til det faglige innholdet ble det også funnet til å besøke Kongsbergs skianlegg og langrennsløyper. Det ble også tid til å feire flere av deltagernes fødselsdager + urfremføring av en splitter ny JA til EU-sang. Flere av de flinkeste debattene deltok også i en simulert debatt mellom «Nei til EU» og Europeisk Ungdom. Selv om Nei-siden gjorde en strålende god innsats er det liten tvil om at JA-siden hadde flest tilhengere i salen.