Vil du være med å utforme Europeisk Ungdom?

Nå har du muligheten! Til våren er det landsmøte i Europeisk Ungdom. Da skal vi vedta nytt politisk program og nytt strategidokument. I den forbindelse setter landsstyret ned to komitéer, og du kan søke om å være med.


Politisk komité

Den politiske komitéen ledes av Knut André Sande, leder av Europeisk Ungdom, og består av 7-8 medlemmer. Alle som er medlem av Europeisk Ungdom kan søke. Det viktigste er at du interesserer deg for europeisk politikk, liker å skrive, gjøre research og diskutere. Komitéen skal utforme et forslag til nytt politisk program og skrive resolusjoner.


Organisatorisk komité

Den organisatoriske komitéen ledes av Anna Handal Hellesnes, 2. nestleder i Europeisk Ungdom, og består av 7-8 medlemmer. Alle som er medlem av Europeisk Ungdom kan søke. Det viktigste er at du interesserer deg for Europeisk Ungdom som organisasjon, og har tanker om hvordan vi kan utvikle oss videre. Komitéen skal utforme et forslag til nytt strategidokument, samt se på andre organisatoriske dokument.


Slik melder du din interesse:

Du søker til komitéene ved å sende en epost til Knut (politisk) eller Anna (organisatorisk) innen 9. september. Sentralstyret vedtar en innstilling 3. september, som sendes over til landsstyret. Landsstyret vedtar komitéene og deres mandat på møtet 10. – 11. september.

Når du søker bør du ha med navn, kontaktinformasjon, bosted, motivasjon og eventuell politisk/organisatorisk erfaring. Det holder å skrive noen setninger. Hvis du lurer på noe om komitéene, kan du sende Knut (+ 47 413 25 676) eller Anna (+ 47 469 54 881) en melding.


Søk nå!

Det er veldig lærerikt å være med i disse komitéene, og du vil få navnet ditt på dokumentene som vedtas av landsmøtet. I tillegg kan du etterspørre en attest for arbeidet du har lagt ned. Arbeidet vil foregår høsten 2020 og våren 2021. Det tas hensyn til eksamensperioder. Til våren skal dokumentene sendes ut på høring. Endelig forslag skal være klart senest 14. mars 2021.