Vil du være med å styre Europeisk Ungdom?

Europeisk Ungdom er inne i en utrolig spennende periode, og nå trengs det flere engasjerte, dyktige og kreative mennesker til å styre organisasjonen fremover. Det trenger vi din hjelp til!

LES MER: Alt du trenger å vite om Landsmøtet 2015

På Landsmøtet 2.-4. oktober skal det velges nytt sentralstyre med ny leder og nestledere, nye direktevalgte, et nytt internasjonalt utvalgt og en ny desisjonskomité. Nedenfor i artikkelen finner du et skjema hvor du selv kan stille, og du kan nominere andre som valgkomiteen bør kontakte.

Valgkomiteen består i år av Elise Flåten Øygaren (leder), Ninni Høver, Agnes Arnadóttir, Andreas Bjelland Eriksen og Daniel Rugaas, og vi ser etter folk som har lyst, som har tid og som digger Europeisk Ungdom.

Leder av valgkomiteen, Elise Flåten Øygaren.

Leder av valgkomiteen, Elise Flåten Øygaren.

– Vi i valgkomiteen vil ha innspill fra hele organisasjonen, så vi er sikre på at vi får de aller flotteste menneskene til disse vervene. Det er lavterskel for å ta en uformell prat med oss, og vi gleder oss til å se alle svarene fra skjemaet renne inn, sier Elise Flåten Øygaren, leder av valgkomiteen.

Les mer om de ulike rollene helt nederst i artikkelen.

Hva gjør jeg nå?

Nå er det bare å gå i seg selv! Er dette noe du har lyst til? Hvis du er usikker kan du ta kontakt med valgkomiteen for å få mer informasjon, og hvis du er sikker så er det bare å fylle inn skjemaet under. Valgkomiteen vil ta kontakt med alle som nomineres eller selv stiller for en prat, og det vil bli intervjurunder i august og september.

Ta kontakt med valgkomiteen hvis du har spørsmål på valgkomite@europeiskungdom.no

Frist for å stille er 22. august.

Skråll deg nedover i skjemaet for å se hele.

 

Hva stiller man egentlig til?

Sentralstyret
Dette er de menneskene som får organisasjonen til å gå rundt på toppnivå. De er det høyeste organet mellom Landsstyresamlinger og Landsmøtet. De arrangerer alt på sentralt nivå (som sommerleirer, vinterkonferanser og landsmøter), og de har den daglige driften i organisasjonen sammen med generalsekretær. Å sitte i Sentralstyret er en av de morsomste oppgavene i organisasjonen, og det anbefales sterkt å stille til denne posisjonen.

Direktevalgt til Landsstyret
Som direktevalgt møte du fast i Landsstyret. Ut over det samarbeider du tett med Sentralstyret. Du får være med å planlegge, gjennomføre og oppsummere arrangementer, du blir en aktiv del av Landsstyremøtene og du kan bidra med det du er aller best på. Denne stillingen passer for dem som har litt mindre tid enn de som stiller til Sentralstyret, men som fortsatt har lyst til å dra organisasjonen fremover.

Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg har ansvar for alt av Europeisk Ungdoms internasjonale arbeid. Komiteen administrerer demokratiprosjekter og koordinerer arbeidet med paraplyorganisasjonen JEF, og de får reise rundt og ordne opp og knytte bånd. Det er et krevende, men utrolig spennende og lærerik verv å stille til. Husk at du ikke trenger å være verdensmester for å stille til dette – du må bare ha lyst og være villig til å ta i et tak!

Valgkomiteen
Valgkomiteen jobber fra våren og frem til landsmøtet med å finne de beste kandidatene til Europeisk Ungdom. Jobben består av å samle inn råd om hvilke personer som kan gjøre en god jobb fra organisasjonen, intervju disse og sammen finne frem til en god sammensetning av Sentralstyre, direktevalgte, internasjonalt arbeid – og så klart valgkomité for neste år, samt desisjonskomité. Man bør ha et nettverk å hente folk fra (ikke bare Europeisk Ungdom!), og man må ha tid om høsten til å intervjue kandidater.

Desisjonskomiteen
Liker du å holde folk i øra? Da er dette din plass! Som medlem av desisjonskomiteen må du gjennomgå referatene til sentralstyre, du må sørge for at de tillitsvalgte holder seg innenfor vedtektene og du må kunne fungere som en megler dersom det skulle oppstå konflikter. Dette er et viktig verv, og man bør kjenne organisasjonen godt for å stille.