JEF-kongressen 2015

limmatquai_1600x900Kongressen til vår paraplyorganisasjon, Young European Federalists, finner sted helgen 23.-25. oktober i den sveitsiske storbyen Zürich.

Kongressen arrangeres annethvert år, og vi skal blant annet vedta politisk program og velge mange nye tillitsvalgte. Dette er en god mulighet for oss til å bli bedre kjent med aktive ja-folk fra hele Europa og diskutere felles utfordringer og løsninger. Europeisk Ungdom har blant annet planer om å legge frem en resolusjon om EUs asylpolitikk. Vi har 8 delegater og utgjør dermed den fjerde største delegasjonen på møtet.

Delegasjon

Europeisk Ungdom utlyste tidligere denne måneden ut to delegatplasser og to observatørplasser som var åpne for å søke på for alle organisasjonens medlemmer. Sentralstyret har valgt ut følgende delegasjon:

Nikolai Fjågesund (leder, Europeisk Ungdom), Kasper Nordeng Larsen (sentralstyret), Camilla Walstad (internasjonalt ansvarlig), Drenusha Suka (internasjonalt utvalg), Christian Kjekshus (generalsektretær), Rannveig van Iterson (Trondheim Europeisk Ungdom), Jakob Matthiessen (Hordaland Europeisk Ungdom) og Charlotte Øhlund Johansen (Trondheim Europeisk Ungdom). Observatører er Even Dahl (Troms Europeisk Ungdom) og Sarah-Stephanie Skjoldevik (Rogaland Europeisk Ungdom).

Vil du være observatør?

Du har mulighet til å søke om observatør-plasser frem til 11. september. Som observatør har du tale- og forslagsrett under hele møtet. All informasjon du trenger finner du her. Deltakeravgift er € 80 og dekker hotell og mat. Reisekostnader må dekkes selv.