Vil du sitte i resolusjonskomiteen?

Liker du å arbeide med politikkutforming? Nå søker vi 5 personer til å delta i gruppen som utarbeider forslag til nye resolusjoner.

Hvem?

Utvalget vil bli ledet av 1. nestleder i Europeisk Ungdom, Camilla Walstad. Med seg trenger hun rundt fem personer til å utarbeide politiske forslag. For å søke må du være betalende medlem av Europeisk Ungdom inneværende år, men det er ikke et krav at du innehar verv i organisasjonen. Det eneste kravet er at du har erfaring fra politisk arbeid tidligere, liker å gjøre research og skrive.

Oppgaver

Resolusjonskomiteens arbeid vil i hovedsak være å utarbeide resolusjoner på aktuelle politiske temaer, gjerne med utgangspunkt i Europeisk Ungdoms politiske program. Klikk her for å se lengde og format på Europeisk Ungdoms resolusjoner.

Komiteen kan enten foreslå tema selv, eller svare på forslag og bestillinger fra landsstyret eller sentralstyret.

Tidsperspektiv

Resolusjoner må forberedes 2-3 uker i forkant av landsstyremøtene, som avholdes 3-4 ganger årlig, samt før landsmøtet. Ved ekstraordinære situasjoner som organisasjonen må reagere på, kan komiteen også bli spurt om å utarbeide forslag til sentralstyret. Viktige tidspunkt:

  • Landsstyremøte desember 2015
  • Landsstyremøte februar 2016
  • Landsstyremøte juli 2016
  • Landsmøte oktober 2016
Søknadsskjema

Klikk her for å søke. Frist: 30. november.