Vil du bli nettaktivist mot hatprat?

Mener du det er viktig å bekjempe hatprat? Er du mellom 18 og 30 år og har lyst til å gjøre en forskjell? Stopphatprat.no vil finne svaret og trenger din hjelp.

Europeisk Ungdom deltar i »

Stopp hatpratkampanjen» som er Europarådets «No Hate Speech»-kampanje i Norge.

Internett tilbyr oss muligheten til å skape, publisere, dele og ta til oss informasjon. Det er et sted for menneskelig deltagelse og interaksjon, et sted vi kan engasjere og utrykke oss.

Med utviklingen av sosiale nettverk kan vi alle delta på nett på en mangfold av måter, alt fra å holde kontakt med venner og skape nye bekjentskaper, til å dele innhold og selvutfoldelse. Det rommet internett skaper gir oss nye muligheter til å samle oss med andre om saker vi bryr oss om.

Men vi kan til like stor grad bli mål for trakassering og få våre menneskerettigheter tråkket på, gjennom ulike former for hatprat og nettmobbing. Internett er ikke uten verdier.

Ta del!

Stopp hatprat-kampanjen starter en gruppe nettaktivister som skal jobbe for menneskerettigheter og mot hatprat på nett! Gruppen vil skape en positiv nettkultur som et alternativ til hatprat og finne nye måter å stoppe hatprat på nett. I den anledning søker de etter dedikerte nettaktivister som vil være med å gjøre en forskjell og drive kampanjen i 2014.

22. – 23. mars blir det obligatorisk workshop for nettaktivister. Her vil man lære hva hatprat er, hvor det forekommer og hvordan man sammen kan finne ut hvordan det skal bekjempes. Som nettaktivist er du mellom 18-30 og dedikert til å være med å gjøre internett bedre ut kampanjeperioden 2014.

Påmeldingsfrist 1. mars!