Vi søker medlemmer til strategidokumentkomiteen

LM header nettsakHvert andre år vedtar Europeisk Ungdom et organisatorisk program på sitt Landsmøte, strategidokumentet som gjelder for to år. Gjeldende program ble vedtatt i 2014 og skal derfor revideres i år. Til dette arbeidet søker vi nå fire medlemmer som skal delta i komiteen som skal utforme en innstilling til Landsmøtet. Du vil sitte i komiteen sammen med 2. nestleder Isabell Vikan og sentralstyremedlem Simen Eriksen.

Vi søker fire personer som ønsker å bidra med gode ideer og innspill til hvordan Europeisk Ungdom skal jobbe de to neste årene. Arbeidet vil i all hovedsak bestå av å delta på møter, skrive forslag og diskutere disse i komiteen. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta i komiteen. Komiteen skal avgi sin innstilling til strategidokument før Landsmøtet i september. Komiteen vil i hovedsak arbeide fra februar til juli nå i vår.

Har du lyst til å sitte i komiteen? Send et kort mail til isabell(at)europeiskungdom.no der du skriver litt om deg selv og din bakgrunn samt motivasjonen din for å sitte i komiteen innen 20. januar. Ta også kontakt om du har spørsmål eller andre innspill.