Vi blir stadig flere – høyeste medlemstall siden 2006!

Til tross for rekordlav oppslutning om EU-saken opplever Europeisk Ungdom medlemsvekst. Organisasjonen har fått 400 nye medlemmer i 2011 – og medlemstallet er det høyeste siden 2006.  Med unntak av meningsmålingene peker også alle andre piler i riktig retning.

–    Vi har i løpet av året rekruttert 400 nye medlemmer, og vil få en medlemsvekst på mellom 5 og 10 prosent. Dette er svært gledelig i et år med rekordlave meningsmålinger. Flere enn 1100 betalende medlemmer har vi ikke hatt siden 2006, uttaler Anne Margrethe Lund, leder i Europeisk Ungdom.

–     Når Nei til EU melder om fallende medlemstall, med over 60 prosent støtte i folket, er det ekstra motiverende at vi opplever vekst. Det viser at EU-tilhengerne er trofaste også i nedgangstider. Nå skal vi mobilisere i 2012. Det kan kun gå en vei: oppover, sier Lund.

Europeisk Ungdom opplever at solidaritet med kriserammede europeiske land og økt mediefokus om EU-spørsmål er hovedårsakene til at flere ønsker å ta et aktivt standpunkt i EU-saken.

–    Unge er bekymret over utviklingen i Europa, og frykter økt nasjonalisme og proteksjonisme. Mange oppgir at de ønsker at Norge skal bidra til å løse utfordringene Europa står overfor som grunn til at de tar et aktivt standpunkt. Ideen om et grenseløst europeisk samarbeid står fremdeles sterkt, og det er et budskap som ikke må glemmes, avslutter Lund.

Generalsekretær Bård Skaar Viken kan fortelle om positiv utvikling på nesten alle områder i 2011.

«Europeisk Ungdom har hatt et godt organisatorisk år i 2011. Medlemsvekst suppleres blant annet av rekordhøye inntekter, kraftig økning i antall deltagere på nasjonale arrangementer, nesten dobling av antall treff og brukere på europeiskungdom.no, og flere aktive medlemmer enn på mange år. Alle indikatorer som kan telles peker i riktig retning», uttaler Skaar Viken

«At tallene viser vekst er veldig gledelig i et år som ellers har vært veldig spesielt. Det er mange som har gitt mye av seg selv det siste året – og vi er svært takknemlige for den innsatsen som alle våre aktive og tillitsvalgte har lagt ned. Nå  skal vi bygge videre på de gode resultatene fra 2011, og brette opp ermene for 2012», uttaler Skaar Viken.