Vi bare nikker og smiler…

Mange mener Norge ikke burde melde seg inn i EU. Hvorfor ikke? Er vi ikke interessert i medbestemmelse over Europas utvikling? Er samarbeid med andre land helt utenkelig? Vi kan ikke lenger gå rundt i lille Norge å tro vi er verdens navle.

Det er mange som er usikre på hva EU er, det er forståelig. Det er et overnasjonalt organ for europeisk samarbeid. Opprettelsen av EU har ført til demokratisering av tidligere diktaturer og EU har ført til velstandsøkning i alle europeiske land.

Mange er urolige for situasjonen i Hellas og en del andre land. Men vi vet at hadde det ikke vært for EU hadde det gått enda verre med disse landene. Dette hadde gått utover oss som lever i Norge også. Vi importerer og eksporterer mange produkter fra disse landene.

En annen ting er at tidligere var løsningen på lands økonomiske problemer at man tok kontroll over landet, altså krigshandlinger. Land i EU har ikke vært i krig med hverandre siden opprettelsen. Nå kan man løse økonomiske problemer med samarbeid, ved å hjelpe hverandre fordi vi har felles interesser.

Norge har allerede en forbindelse med EU, gjennom EØS –avtalen. Denne er livsviktig for Norge, fordi mange tusen arbeidsplasser avhenger av handelen med Europa. EU er vår aller største handelspartner. Det dumme med EØS-avtalen er at vi har forferdelig lite vi skulle sagt over utviklingen både i Europa. Det største problemet er vel at dette går utover Norge. Vi har innført nesten 7000 EU- reglen opp gjennom årene, uten at vi får være med på å utforme disse reglene.

Vi bare nikker og smiler.

Dette viser at hvis Norge skal kunne bidra til europeisk samarbeid, kunne opprettholde handelen vår samtidig som vi har noe vi skulle sagt, er EU-medlemskap nødvendig.
Norge må inn i EU, både for vår egen del og for Europas.

Sondre Elstad (16)
Styremedlem i Kristiansand Europeisk Ungdom