Vi vet så lite om så mye, eller hvor mye vet vi egentlig?

Paal Frisvold, leder av Geelmuyden-Kiese Brussel, pleier å si at nordmenn flest «vet så lite om så mye» når det kommer til EU. Men hvor lite vet egentlig nordmenn flest? Vi har forsøkt å finne ut dette.

 

Vi la ut en uformell quiz om EU:

Quizen bestod av generelle spørsmål om EU og noen spørsmål med meningsinnhold. Vi hadde et aldersspenn på alt fra 1944 til 2000. Flest respondenter var derimot født i 1998, og de aller fleste var unge.

36 stykker deltok i quizen, som ble delt på sosiale medier (i grupper), så resultatene kan nok ikke generaliseres i stor grad for befolkningen. Svarene var ganske gode, men vi tror kunnskapsnivået her er høyere enn ellers i Norge.

På fordelingen mellom positiv/negativ til EU så grafen slik ut: 

Skjermbilde 2017-03-17 kl. 12.12.00

 

 

Andre spørsmål: 

 • Av de 36, svarte 30 rett på hvor mange medlemsland EU bestod av nå, som er 28, med 27 etter Storbritannia har trigget artikkel 50 i Lisboa-traktaten. Så medlemstall har vi ganske god koll på.
 • Av de 36 var 18 svar relativt riktige om hvem Jean-Claude Juncker var og hva han drev med. Forholdet mellom «vet ikke» og riktig svar ble dermed 50 / 50 %.
 • Alle visste at EØS betød noe som «Europeisk økonomisk samarbeidsområde».
 • Én respondent trodde Norge var medlem i EU. Ellers fortonte svarene seg følgende:

Skjermbilde 2017-03-17 kl. 12.25.23

 

 • Ingen trodde at norsk handel til EU bestod av mindre enn 20 %. 6 stk trodde den var mellom 30 og 50 %. Hele 8 stk mente den var 60, mens flest trykket riktig på mellom 70 og 80 %  (21 stk). Én respondent trodde norsk eksport gikk utelukkende (100 %) til EU.
 • Heldigvis svarte alle, utenom én, at EU hadde demokratiske valg. Disse valgene foregår blant EUs medlemsland, til EU-parlamentet. Oppslutningen er derimot ganske lav (litt lavere enn norsk kommunevalg).
 • 10 / 36 trodde EU var yngre enn 60 år.
 • 4 / 36 trodde EU-hovedkvarteret var i Paris eller Strasbourg. Og Strasbourg er ikke helt galt ettersom Parlamentet holder til der én uke hver måned, men riktig svar er selvsagt at Brussel er de facto hovedstad i EU.
 • På tilknytningsprosent til EU (for Norge), i følge Europautredningens majoritet, fikk flere en liten overraskelse. Det var hverken 15, 25 eller 65 %, men flesteparten mener at Norge er cirka 75 % integrert som medlem i EU faktisk. 50 % tok riktig, mens de andre 50 % valgte de andre alternativene. De fleste var ikke langt unna heller – 12 stk valgte 65 %.
 • 4 / 36 trodde ikke EU hadde sitt eget rettssystem med domstoler.
 • 9 stk trodde ikke at norske borgere hadde mulighet for å påberope seg EU/EØS-retten gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen har virkeområde i Norge, og flere dommer har vist at både EFTA- og EU-domstolene har stor tyngde i norsk jus.
 • Til slutt svarte 12 stykker feil på antall parlamentarikere i EU, mens majoriteten hadde riktig: 751 MEPs sitter i EU-parlamentet. Det visste 23 stk.

 

Vil du lære mer om EU?

Bli medlem i Europeisk Ungdom nå! Det koster bare 50 kr per år.