Ventotene-seminaret 2012

Den 2.  til 7. september vil det 29. internasjonale seminaret om føderalisme avholdes, på den italienske øya Ventotene i middelhavet.Ventotene

Årets temaer er blant annet:

–    Framtiden for de Europeiske statene
–    Fred i en globalisert verden
–    Den Europeiske Union og andre regionale integrasjons prosesser
–    De føderalistiske ideer for en ny økonomisk og monetær verdensordning

Seminaret vil foregå på engelsk. Dette er åpent for alle i Europeisk Ungdom å søke på! Ønsker du å delta søker du ved å fylle ut dette skjemaet på bunnen av denne siden.

Har du problemer med skjemaet? Send en mail til applications@istitutospinelli.org hvor du må huske inkludere: fullt navn, kjønn, full adresse, mobilnummer, email adresse, fødselsdato, presisere at du er medlem i JEF-Europe, om du har deltatt på seminaret før, om du behøver visum (gjelder ikke norske statsborgere), og ett par/tre setninger om hvorfor du vil være med på seminaret.

Beskjed om man har kommet med eller ikke, får man rundt den 10. juni og man vil da bli bedt om å betale € 100 for å bekrefte sin deltakelse. Dette vil bli tilbakebetalt ved seminarets slutt.

Deltakere får alle kostnader under oppholdet dekket, og man kan søke å få reisekostnadene refundert av Europeisk Ungdom.

Søknadsfrist er 6. mai.