Vellykket prosjekt i Sarajevo

I september dro en norsk delegasjon til Sarajevo for å delta på årets Balkan Training Days, organisert av Europeisk Ungdom for ungdom fra hele Vest-Balkan.

12000916_10152985481436895_4820019062058805882_o

Landene på Balkan har i lang tid stått overfor en rekke utfordringer som hindrer videre forhandlinger om EU-medlemsskap. Lukkede demokratiske prosesser, svake rettsstater og korrupsjon er noen av problemene, i tillegg til gamle motforestillinger mot etniske grupper som var fienden under Jugoslavia-krigene. Balkan Training Days ble etablert først og fremst for å skape dialog mellom ungdom fra disse gruppene. Tanken er også at en forståelse om hva demokratiske prinsipper innebærer vil føre til et bedre samfunn på lang sikt.

Store utfordringer for unge på Balkan

Selv om det er flere og flere som tar høyere utdanning, er et overhengende problem at det er vanskelig å få seg jobb etter fullførte studier. Ungdomsledigheten er opp mot 50 prosent flere steder. Temaet for årets BTD-seminar addresserte derfor spørsmålet om hvordan EU-integrasjon kan fremme saker som er viktige for unge – som utdanning, arbeidsliv, politisk påvirkning og deltakelse i demokratiske prosesser.

For å undersøke dette nærmere, dro vi blant annet til EUs delegasjon til Bosnia, der de lokale ansatte var mindre opptatt av å prate selv, og mer opptatt av å høre deltakernes oppfatninger og problemstillinger. Videre hadde vi foredrag og workshops med FNs utsending til Bosnia, vår paraplyorganisasjon Young European FederalistsEmina Tufekcic, en ung kvinnelig lokalpolitiker og Samir Beharic, en ung aktivist fra Sarajevo.

12038030_10152978620921895_5738655451857528255_n

Fra venstre: Kamilla Willix, Knut André Sande, Drenusha Suka, Mathias Moene Rød og Henrik Hoem.

Den norske delegasjonen besto av Knut André Sande (Rogaland Europeisk Ungdom), Kamilla Willlix (Studenter for EU Oslo) og Mathias Rød (Trondheim Europeisk Ungdom). Drenusha Suka, Henrik Hoem og Camilla Walstad representerte internasjonalt utvalg og sto bak planleggingen og avviklingen av prosjektet.

Om Balkan Training Days

Europeisk Ungdom har siden 2003 arrangert et større demokratiprosjekt på Balkan. Hvert år samler vi ungdom til et 3-dagers seminar med fokus på demokrati, organisasjonsutvikling og samarbeid over landegrensene. Prosjektet arrangeres i samarbeid mellom Europeisk Ungdom og våre søsterorganisasjoner i Albania, Bosnia-Hercegovina, Macedonia, Montenegro, Kosovo og Serbia.