Vellykket medlemsmøte i Skien

Onsdag 7. september arrangerte Telemark Europeisk Ungdom, sammen med reisesekretæren medlemsmøte, med temaet «Hva er EU, og hva betyr EU for Grenland?» på Stedet i Skien.

Stemningen for EU i Telemark er ikke helt på topp, og få av de som møtte opp visste hvor mye EU faktisk betyr for industriregionen Grenland. På møtet ble det snakket om EU, og temaer rundt verdiskapingen i Grenland. Det var også mye tid til disksjon og meningsutveksling, som førte til at det ble vervet flere nye medlemmer.

Alle som møtte opp hadde interesse av å lære mer om våre nærmeste handelspartnere.

Alle som møtte opp hadde interesse av å lære mer om våre nærmeste handelspartnere.

Planene for Telemark Europeisk Ungdom fremover blir årsmøte, og utover høsten vil det arrangeres en tverrpolitisk fest med EU-debatt.

Er du interessert i å få reisesekretæren på besøk til ditt lokallag? Ta kontakt på espen@europeiskungdom.no