Vellykket EU-weekend i Rogaland

Rogaland Europeisk Ungdom arrangerte i helgen EU-weekend på Åmøy utenfor Stavanger. Et sør-europeisk godvær lagde en god ramme for en innholdsrik og spennende helg.

Ordførerkanditat i Stavanger, Cecilie Bjelland (AP) besøkte konferansen for å snakke om reservasjonsretten som Arbeiderpartiet har vedtatt å benytte mot Postdirektivet. Bjelland forklarte de ulike utfallene av det historiske vetoet og håper at dette kan være startskuddet for en ny EU-debatt i Norge.

På søndagen var leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Siri Meling (H) på besøk. Meling får ofte føle på kroppen hvordan det er å bli plassert på gangen som folkevalgt når EU diskuterer regler som påvirker Norge.

«Norge er en energistormakt og ville hatt en sterk stemme i EU når det kommer til energi- og miljøspørsmål” sa hun.

Meling er veldig optimistisk på EUs vegne når det kom til miljøpolitikken.

”EU er i god rute for å nå målene om 20% utslippskutt og 20% mer fornybar energi innen 2020” forklarte stortingsrepresentanten.

Sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom, Trygve Lehne, er godt fornøyd med helgens arrangementet.

”Rogaland lagde et godt opplegg med en fin blanding av foredrag, kreativ jobbing og selvfølgelig en del sosialt. Det er nok ikke siste gang det er EU-weekend på Åmøy” sier Lehne.