Velkommen til Orbanistan!

Tidligere denne måneden ble det avholdt valg i Ungarn hvor det sittende regjeringspartiet Fidesz ble gjenvalgt. Med det ser det ut til at Ungarn går inn i enda en periode med mer makt til regjeringsapparatet og fortsatt marginalisering av ytrings- og pressefriheten. Studenter for EU Oslo har fulgt nøye med på den politiske utviklingen i Ungarn, og er ikke imponert over situasjonen.

Studenter for EU i møte med det høyreradikale partiet Jobbik.

Studenter for EU i møte med det høyreradikale partiet Jobbik.

Studenter for EU Oslo var i høst på studietur til Budapest, fulgt opp av et møte på den ungarske ambassaden i Oslo. Inntrykket de sitter igjen med etter valget er at ingenting er endret. Tre av studentlagets medlemmer, Andrea Arntzen, Hamed Hassan og Jon-Petter Gregersen, er på utveksling i Ungarn dette semesteret. De er hverken imponert over valgkampen eller valgdeltakelsen.

“Mange av mine ungarske venner visste ikke engang at det var valg. Andre gadd ikke å stemme fordi de mente at de visste hvordan det ville gå eller fordi det ikke finnes noen gode alternativer” sier Andrea.

“Mediene fokuserer mest på Victor Orban. Høyrepartiene Fidesz og Jobbik har vært desidert mest synlig i valgkampen, de andre opposisjonspartiene vies liten plass” fortsetter hun.

Fidesz, med den populistiske statsministeren Victor Orban i spissen, har sittet med flertall i parlamentet siden 2010. Partiet har utnyttet dette flertallet til flere grunnlovsendringer, blant annet en endring i valgsystemet som favoriserer store partier. På denne måten kunne Orban igjen sikre seg et 2/3 flertall med kun 45% oppslutning. Måten Orban styrer på ligner mer og mer på et diktatur, derfor har noen på humoristisk vis begynt å kalle Ungarn for Orbanistan.

Det andre største partiet er sosialistpartiet, fulgt av Jobbik – det høyreradikale, minoritetsfiendtlige partiet til høyre for regjeringspartiet.

“Jobbik er relativt synlige i Ungarn, men deres og andre opposisjonspartiers påvirkning på politikken er marginal så lenge Fidesz har et overveldende parlamentsflertall” hevder Hamed.

Den dårlige dekningen av valgkampen skyldes i hovedsak streng sensur av frie aviser og TV-kanaler. “Det er en negativ utvikling som verken EU eller andre eksterne aktører får gjort så mye med. Fidesz er tross alt demokratisk valgt, selv om de balanserer hårfint mellom det å styre etter demokratiske regler og rent maktmisbruk. Så lenge Ungarn følger EU-lovgivningen og implementer de nødvendige direktivene har ikke EU andre verktøy enn å utøve politisk press” følger Jon-Petter opp.

Studentene hevder at medstudenter og ansatte på universitetet er bekymret over utviklingen. De har intervjuet to av dem. De ungarske studentene mener det eksisterende politiske regimet truer deres generasjons fremtidsmuligheter.

“EU er en del av den langsiktige løsningen for Ungarn. Jeg vil ikke gå tilbake til den tiden vi måtte vente i timesvis på grensen til Østerrike for å kjøpe dagligvarer” sier en av studentene som ønsker å ikke bli sitert med navn.

Vi laget en video med invtervjuer av de to studentene, men var dessverre nødt til å fjerne videoen i etterkant da ett av intervjuobjektene fryktet for konsekvensene av et slikt kritisk intervju. Det understreker alvoret i situasjonen og ytringsfrihetens tilstand i Ungarn anno 2014.