Velkommen til EU, Kroatia!

Etter ni år med forhandlinger trer endelig Kroatia inn i Den europeiske union i dag. Europeisk Ungdom gratulerer Kroatia og EU med utvidelsen.

Til tross for de utfordringene det europeiske prosjektet står overfor viser flertallet i fjorårets folkeavstemning at det kroatiske folket har tro på samarbeid og europeiske verdier. Det kroatiske folket får med EU-medlemskapet en gavepakke av rettigheter og muligheter i tillegg  til  politisk representasjon og stemmerett i det europeiske demokratiet.

«Europeisk Ungdoms oppfordring til kroatene er at de aktivt tar del i det europeiske demokratiet og gjør full nytte av de rettighetene man får som en del av fellesskapet, noe vi selv ikke har muligheten til. » sier Agnes Arnadottir, leder av Europeisk Ungdom

Europeisk Ungdom har jobbet med demokratispørsmål på Balkan i 10 år, og har vært vitne til den enorme utviklingen og fremgangen i regionen. Utsiktene til EU-medlemskap har vært en motiverende faktor for fred og forsoning på hele Balkan.