– Vedtaket en vinnersak for ja-sida

Tore EikelandTore Eikeland, leder i Hordaland AUF og entusiastisk EU-tilhenger, talte i helgen Brussel midt i mot i debatten om EUs 3. postdirektiv.

Les hva Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre, og tilhenger av postdirektivet mener om APs vedtak og bruken av reservasjonsretten på europeiskungdom.no torsdag.

Sammen med både tilhengere og motstandere av norsk EU-medlemskap bidro Eikeland, initiativtager til Europeisk Arbeiderungdom, til vedtaket som med stor sannsynlighet fører til Norges første reservasjon (veto) mot et EU-direktiv. Her deler Eikeland sine tanker om helgens vedtak.

Nei til EU presenterer Arbeiderpartiets vedtak om reservasjon mot EUs 3. postdirektiv som en seier for nei-sida. Hvordan oppfatter du prosessen?

”Jeg, og mange med meg, har jobbet tett med denne saken lenge, og kan forsikre om at dette ikke er noen seier for nei-siden. EU-positive AP-folk har vært like delaktige i arbeidet som EU-motstandere. Å presentere dette som en seier for nei-siden blir derfor ikke bare upresist, men direkte feil”, sier Eikeland.

Eikeland fremhever at det har vært en stor bredde innad i Arbeiderpartiet mot direktivet, og at det har vært EU-tilhengere som har ledet an i prosessen – deriblant Øystein Moen (tidligere ansatt i Europeisk Ungdom) og Odd Christian Øverland (leder i Postkom).

”Vi har vært et bredt nettverk av personer som på tvers av EU-standpunkt har jobbet sammen for å sikre et vedtak vi er enige om i denne saken. En av Postkom-leder Øverlands aller nærmeste støttespillere i prosessen har jo vært Øystein Moen, som tidligere har jobbet i Europeisk Ungdom”.

Stortinget har nettopp avsluttet en stor og langvarig debatt om Datalagringsdirektivet – uten å gå inn for reservasjon. Hvorfor er det riktig å benytte seg av reservasjonsretten mot postdirektivet?

”Slik jeg ser det som EU-tilhenger er vedtaket en demokratisk krampetrekning mot en EØS-avtale som i seg selv er en demokratisk katastrofe. Postdirektivet innebærer full liberalisering av posttjenestene, og alle utredninger av direktivets konsekvenser fra andre europeiske land viser svekkelse av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår”, vurderer Eikeland.

Fra talerstolen på APs landsmøte argumenterte Eikeland for at postdirektivet vil ramme distriktene og de ansatte i postsektoren hardt.

”Direktivet representerer også en fare for levedyktige distrikter, som er helt avhengige av flest mulig dagers postombæring og enhetsporto for å være attraktive bo- og arbeidssteder for folk og næringsliv. Å innføre en politikk Arbeiderpartiet uansett er i mot, og i tillegg skulle ta flere milliarder fra skole og omsorg for å subsidiere posten, er meningsløst. Som jeg sa i min tale til landsmøtet: det er som å få influensa, og betale for å få lungebetennelse. Derfor mener jeg også kompromissforslaget fra redaksjonskomiteen ikke var godt nok”.

I innlegget på Landsmøtet til AP fremstår du som lite bekymret for mulige reaksjoner fra EU – og fremhever at dette kun vil ramme posttjenester. Ville du vært like overbevist om at et veto er riktig hvis konsekvensen blir suspensjon av alt informasjons-, telekommunikasjons-, datasikkerhets- og postsamarbeid?

”Som demokratientusiast gir EØS-avtalen meg allergiske reaksjoner. Men så lenge en reservasjonsrett ligger der og snorker, mener jeg Norge bør bruke den når man er dypt uenig i politikken et direktiv representerer. Argumentet om at en reservasjon vil ramme begrensede deler av avtalen, er et pragmatisk argument”.

”Skulle det mot formodning vise seg at EU reagerer med sterkere, mer overordnede sanksjoner kan det kanskje endelig puste litt liv i norsk EU-debatt igjen. Slik sett tenker jeg at vedtaket også er en vinnersak for ja-sida. Det er grunnleggende meningsløst at Norge skal skrive under på dokumenter man ikke har vært med på å utforme teksten i, og det håper jeg flere ser som et resultat av denne debatten”, fortsetter Eikeland.

Nei til EU uttaler at veien til Brussel nå blir lang og tung. Vil dette gi Nei-siden ytterligere momentum?

”Nei-siden har et stort forklaringsproblem når det kommer til hvorfor de ønsker å sitte på gangen når våre kamerater over hele Europa finner gode løsninger på for fellesskapet i møterommet”, konkluderer Eikeland.

”Når debatten om enkeltdirektiver kommer i Norge, er vedtaket allerede fattet etter grundige, demokratiske prosesser five hundred miles away from home uten at noen av våre fremste folkevalgte har hatt mulighet til å si noe som helst eller påvirke politisk innhold. Det er en skam for Norge som frihets- og demokratielskende nasjon”.

Eikeland er optimistisk med tanke på EU-sakens fremtid, men oppfordrer samtidig EU-tilhengere rundt om i det ganske land til å bruke det debattrommet som nå har åpnet seg til å spre kunnskap om EU.

”Jeg håper ja-sida nå intensiverer arbeidet med folkeopplysning på grasrotnivå. Veien til Brussel blir kortere for hver dag som går. De oppvoksende slekter er utålmodige, og jeg vil også få muligheten til å stemme over Norges forhold til sine europeiske venner. Verden trenger mer samarbeid, ikke mindre. Og EØS-avtalen er ren masochisme for Norge. Slik sett tror jeg den gryende EØS-debatten er en glimrende generalprøve for EU-debatten som må komme”, avslutter EU-tilhengeren som i helgen talte Brussel midt i mot.