Hvordan varsler jeg i Europeisk Ungdom?

Europeisk Ungdom skal være et trygt og godt sted for alle. Dersom du har opplevd noe ubehagelig vil vi veldig gjerne høre fra deg, uavhengig av størrelse på saken.

Diskriminering og trakassering
Europeisk Ungdom har nulltoleranse mot mobbing. Vi aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig atferd overfor andre personer. 

Det er generalsekretær og leder i Europeisk Ungdom som har hovedansvaret for å håndtere varslingssaker.
Generalsekretær: Ingeborg Helene Vasrud Bastiansen: gensek@ungehoyre.no // 924 31 788
Leder i Europeisk Ungdom: Knut André Sande: knut@europeiskungdom.no // 413 25 676

Dersom du ikke er komfortabel med å varsle til generalsekretæren eller ønsker å varsle til andre kan du kontakte:
Generalsekretær i Europabevegelsen: Fredrik Mellem: fredrik@europabevegelsen.no

Informasjon du gir skal håndteres i fortrolighet.

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER