Her er våre nye tillitsvalgte!

På landsmøtet i helgen valgte vi nye tillitsvalgte som skal drive organisasjonen videre. Bli bedre kjent med dem her!

Sentralstyret

Andreas Brandt (leder)

Andreas er 24 år og kommer fra Buskerud. Han studerer europastudier ved Universitetet i Oslo og er folkevalgt for Arbeiderpartiet i Drammen kommune. Han har tidligere vært fylkesleder og fylkessekretær i AUF og har sittet en periode i sentralstyret i Europeisk Ungdom. Han har også vært fylkesleder i Sosialistisk Ungdom og Elevorganisasjonen og hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk 2011. Han har vært EVS-ansatt i Operation Dagsværk i Danmark.

Knut André Sande (1. nestleder)

Knut André er 19 år og kommer fra Sandnes, men bor i Oslo. For tiden sitter Knut André i internasjonalt utvalg og vært leder av Rogaland Europeisk Ungdom, og han har tidligere vært valgkampsekretær i Rogaland Unge Venstre. Knut André studerer demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet ved Universitetet i Oslo. Knut André er nytenkende, sterk faglig og en kløpper på europapolitikk.

Ane Brøyn (2. nestleder)

Ane er 22 år gammel og kommer fra Oslo. Hun studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har tidligere studert i Edinburgh i Skottland. Ane har det siste året vært aktiv i, og lagt ned en stor innsats i Europeiske Studenter Oslo. Tidligere har Ane vært aktiv i ungdomsrådet i Oslo. Ane er strukturert, sterk organisatorisk, opptatt av gode arrangementer og vekst i organisasjonen.

Anne Helene Bakke

Anne Helene er 22 år gammel og kommer fra Østfold. Hun skal studere enkeltemner og tatt en bachelorgrad i europastudier ved NTNU. Anne Helene har vært aktiv i FN-studentene i Trøndelag, Studenttinget ved NTNU og har vært og er engasjert i Norsk studentorganisasjon. Hun er også med-redaktør i Tja til EU. Hun har stor interesse for EU-saken og ønsker å løfte EU-debatten i Norge.

Caroline Hoff

Caroline er 20 år gammel og kommer fra Buskerud. Hun studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, har vært aktiv i Elevorganisasjonen og hatt en rekke verv i Unge Høyre. Caroline har det siste året bygget opp Buskerud Europeisk Ungdom, og vært nestleder i Buskerud Unge Høyre. Caroline er en positiv drivkraft med god gjennomføringsevne. I året som kommer ønsker hun fokusere på organisasjonsutvikling, rekruttering og kampanje arbeid.

Charlotte Johansen

Charlotte er 23 år, og kommer fra Trondheim. Hun har studert Europastudier ved NTNU, og skriver nå master i entrepenørskap, innovasjon og samfunn. Charlotte har tidligere vært leder i Trondheim Europeisk Ungdom, og har en god organisatorisk og økonomisk forståelse. I året som kommer ønsker hun å se på muligheter for fundraising, sikre sunn økonomisk utvikling og større synlighet i media.

Stephen Jørstad

Stephen er 25 år er innflyttet til Oslo fra Troms. Han har i mange år vært aktiv i AUF som fylkesstyremedlem i Oslo. Han har jobbet som regionssekretær i Natur og Ungdom og vært leder for Operasjon Dagsverk i Troms. Stephen har et brennende engasjement for internasjonal politikk og er en av grunnleggerne til ungdomsorganisasjonen til Palestinakomiteen.

Drenusha Suka

Drenusha er 23 år gammel og kommer fra Oslo. Hun tar en master i forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo, og sitter i Europeisk Ungdoms internasjonale utvalg. Drenusha har også jobbet som reisesekretær i Europeisk Ungdom.

Simen Eriksen

Simen er 24 år og kommer fra Bærum, men bor i Oslo. Bak seg har Simen en periode i sentralstyret i Europeisk Ungdom. Han har tidligere vært fylkesleder i Akershus Unge Venstre, og har vært vara til sentralstyret i samme ungdomsparti. Han har også vært leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Direktevalgte til Landsstyret

Espen Sandsnes Otterstad

Espen er 21 år gammel og kommer fra Akershus. Han er student ved Høgskolen i Lillehammer. Han har erfaring fra Europeisk Ungdom og Unge Høyre.

Synnøve Bjertnes

Synnøve er 22 år og kommer fra Hedmark, men bor for tiden i Stavanger. Hun har to perioder bak seg som direktevalgt i Europeisk Ungdom. Hun har også erfaring fra Unge Venstre og Natur og Ungdom.

Sarah Logan

Sarah er 20 år og kommer fra Stavanger, men bor i Oslo. Hun studerer samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Tidligere har Sarah vært leder i Stor-Stavanger Unge Venstre.

Internasjonalt utvalg

Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen

Njål er 20 år gammel og kommer fra Østfold. Han jobber i Forsvaret og er student ved Nord Universitetet. Han har hatt en rekke verv i AUF. I tillegg er han bystyrerepresentant i Fredrikstad.

Aurora Hårtveit

Aurora er er 19 år gammel og kommer fra Vest-Agder. Hun er student ved Universitetet i Bergen. Hun har erfaring fra Unge Høyre og Høyre Studenter.

Evi Jaman

Evi er 19 år gammel og kommer fra Rogaland. Hun skal studere i Wales. Hun har blant erfaring fra Europeisk Ungdom og Unge Venstre.

Oksana Babyak

Oksana er 20 år gammel og kommer fra Buskerud. Hun er student ved Universitetet i Oslo. Hun har blant annet erfaring fra Elevorganisasjonen.

Desisjonskomité

Bård Skaar Viken, leder

Bård er 30 år og kommer fra Kongsvinger. Han er tidligere generalsekretær i Europeisk Ungdom. Bård er fortiden direktør for digitale brukerinntekter i Schibsted.

Nikolai Frederik Mandt Fjågesund

Nikolai er 25 år gammel og kommer fra Hedmark. Han er student ved Universitetet i Oslo. Han har lang fartstid i Europeisk Ungdom som leder, nestleder, medlem av internasjonalt utvalg og direktevalgt til landsstyret. Han har også erfaring fra Unge Høyre.

Benedikte Vivaas Kise

Benedikte er 26 år, og kommer fra Vestfold. Hun har lang fartstid i Europeisk Ungdom som både sentral styremedlem, nestleder i Europeisk Ungdom og har erfaring fra LNU og Unge Funksjonshemmede. Hun har akkurat ferdigstilt en master i internasjonal sikkerhet fra Universitetet i Sussex.

Valgkomité

Kasper Nordeng Larsen

Kasper er 25 år og kommer fra Tromsø. Han har sittet flere perioder som sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom bak seg.

Jon Jarane

Jon er 21 år og kommer fra Bergen. Han har vært aktiv i Bergens Unge Høyre og har en periode som sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom bak seg.

Camilla Walstad

Camilla er 26 år og kommer fra Bærum. Hun har lang fartstid som både sentralstyremedlem og nestleder i Europeisk Ungdom. Camilla skriver for tiden masteroppgave i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Ann Helen Skaanes

Ann Helen er 24 år kommer fra Levanger. Hun har vært generalsekretær i Unge Venstre, og jobber som kampanjerådgiver i Venstre. Ann Helen har en periode i valgkomiteen i Europeisk Ungdom bak seg.

Fredrik Vaaheim

Fredrik er 26 år og kommer fra Ski i Akershus. Han er for tiden generalsekretær i KANDU, og har tidligere vært leder og nestleder i Hyperion.