Her er våre nye tillitsvalgte!

På landsmøtet i helgen valgte vi nye sentralt tillitsvalgte. Her kan du lese litt om dem!

Leder

Knut André Sande (20)

Knut André kommer fra Sandnes i Rogaland, og flyttet til Oslo for ett år siden for å studere Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet på UiO. Knut André er medlem i Unge Venstre og har mange års erfaring fra Europeisk Ungdom. Knut André har erfaring fra alle deler av organisasjonen, både det lokale, det nasjonale og det internasjonale.

Som fylkesleder bygget han opp Rogaland Europeisk Ungdom til å bli et av organisasjonens sterkeste fylkeslag ved hjelp av medlemsrekruttering og opprettelse av flere lokallag. Han har også sittet en periode i internasjonalt utvalg og har siden det deltatt på flere arrangement i regi av Young European Federalists (JEF) og Europeisk Ungdoms søsterorganisasjoner.

Han sitter for tiden som 1. nestleder i Europeisk Ungdom og det siste året har Knut André jobbet med både politisk arbeid, kommunikasjon og organisasjonsutvikling. Han har vist at han takler både politiske og organisatoriske oppgaver – og utfordringer. Knut André er veldig opptatt av at Europeisk Ungdom må bli mer synlige for potensielle medlemmer og ønsker å bidra til at Europeisk Ungdom vokser og blir en desto mer relevant organisasjon.

1. nestleder

Stephen Jørstad (26)

Stephen kommer fra Tromsø og har sittet som sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom i én periode. Han har tidligere erfaring fra Oslo Europeisk Ungdom. Stephen har også bakgrunn fra AUF i Oslo, Natur og Ungdom, Operasjon Dagsverk og Palestinakomiteen. I 2015 satt han i fylkesstyret til Oslo AUF, og var en av de som hadde overordnet ansvar i valgkampen, og sørget første valgseier for AP i kommunen på 18 år.

Det siste året har Stephen hatt hovedansvaret for vervingen i Europeisk Ungdom, og det er mye på grunn av han at vi ligger bedre an på medlemstallet enn på flere år. Stephen har et brennende engasjement for organisatorisk arbeid, og er flink til å ha struktur på arbeidet. Han er også den som tenker på alle detaljer. Han er en jovial fyr som kommer lett overens med alle, og legger mye i å ta vare på nye medlemmer og inkludere alle.

2. nestleder

Sarah Frost Logan (20)

Sarah er opprinnelig fra Stavanger og har flyttet til Oslo for å studere samfunnsgeografi på UiO. Det siste halvannet året har hun sittet som styremedlem og nestleder i Europeiske Studenter Oslo. Samtidig har hun jobbet som faddersjef på det samfunnsvitenskapelige fakultet og har erfaring med å jobbe målrettet for å inkludere nye studenter.

Sarah har vært tillitsvalgt i både lokallag i Unge Venstre og på fylkesplan i Europeisk Ungdom. Hun vet hvordan det er å jobbe i en liten organisasjon med begrensede midler, og viser at hun forstår Europeisk Ungdoms styrker og utfordringer – og vil arbeide med å forbedre alle deler av organisasjonen sammen med medlemmer og tillitsvalgte.

Øvrig sentralstyre

Øyvind Hartveit (22)

Øyvind kommer fra Osterøy og har vært styremedlem og leder av Hordaland Europeisk Ungdom i perioden 2014-2017. Nå er han styremedlem i nyopprettede Europeiske Studenter Bergen. Han har også lang erfaring fra AUF bak seg. Til daglig studerer Øyvind arbeids- og organisasjonspsykologi på Universitetet i Bergen, men denne høsten er han på Erasmus-utveksling i Nederland. Han vant EU-akademiet 2016 og er meget sterk både organisatorisk og politisk.

Else Karin Bjørheim (18)

Else kommer fra Stavanger. Hun har vært leder i Rogaland Europeisk Ungdom og Stavanger Unge Høyre. Nå sitter hun som nestleder i Rogaland Unge Høyre og har begynt å studere statsvitenskap på Universitetet i Stavanger. Else er alltid blid og positiv, og er spesielt opptatt av at nye medlemmer skal bli tatt godt imot. Else ønsker også å bidra til en jevnlig god kontakt mellom fylkeslagene, lokallagene og sentralstyret.

Jakob Schram (21)

Jakob kommer fra Oslo og har vært politisk nestleder i Europeiske Studenter Oslo. Han var deltaker på EU-akademiet høsten 2016. For tiden tar han en bachelor i internasjonale studier på Universitetet i Oslo, og har ellers studert i Storbritannia. Jakob har bakgrunn fra YATA Oslo og Arbeiderpartiets studentlag. Som styremedlem trives Jakob med de fleste oppgaver, men ønsker særlig å bidra med strategisk organisasjonsutvikling og kommunikasjonsarbeid.

Synnøve van Dijke Bjertnes (22)

Synnøve er halvt nederlandsk og kommer fra Hedmark. Hun bor i Oslo og jobber som bedriftsrådgiver. Hun har tre års arbeidserfaring innen salg og markedsføring. Av relevant politisk erfaring har hun engasjert seg som fylkesleder for Hedmark Natur og Ungdom og har hele tre perioder bak seg som direktevalgt landsstyremedlem i Europeisk Ungdom. Hun er medlem i Unge Venstre. Hun ønsker å jobbe mest med det organisatoriske, blant annet verving, kontakt med fylkene, nasjonale arrangementer og inkludering i organisasjonen.

Halfdan Magnus Garder (23)

Halfdan kommer fra Lørenskog i Akershus. Han fullførte i vår en bachelor i Europastudier fra UiO og har nå påbegynt en mastergrad innenfor samme emne på NTNU i Trondheim. Han har sittet i styret i Europeiske Studenter Oslo, og har også hatt verv i forbindelse med studiet sitt på UiO. Halfdan er positiv, konstruktiv og går overens med alle. Han har stor interesse for EU-saken og ønsker å øke det generelle kunnskapsnivået om Europa og EU i Norge.

Andrine Breiner Johansen (22)

Andrine er fra Grorud i Oslo, hvor hun også sitter som folkevalgt i bydelen for Arbeiderpartiet. Hun er leder av komiteen for mangfold, oppvekst og kultur. Hun har også vært økonomiansvarlig i Oslo AUF og leder av AUF Grorud. Andrine er flink til å sette seg godt inn i politiske saker, og brenner for alt fra lokalmiljøet på Grorud til internasjonal politikk. Hun er et politisk talent og en sterk taler, men hun er også god til daglig organisasjonsdrift og er flink til å ta vare på nye medlemmer.

Snorre Sandberg (25)

Snorre er fra Drøbak i Akershus. Han har sittet som nestleder og leder i Akershus Europeisk Ungdom, og har også bakgrunn fra Unge Høyre. Snorre studerer Balkanstudier på Universitetet i Oslo og har flere års erfaring fra Forsvaret. Snorre er utadvendt, liker å tenke nytt og bringe nye diskusjoner til torgs. Han ønsker å bidra til å styrke Europeisk Ungdoms nasjonale arrangementer.

Zita Schumann (22)

Zita har vært med i Europeiske Studenter Oslo i flere år og har vært med på flere studieturer. Det siste året har hun sittet i styret, og utmerket seg og gjort en god jobb der. Hun er nå ferdig med en bachelor i Europastudier ved UiO, og er veldig engasjert i Europasaken. I sentralstyret vil hun jobbe med å sette EU på agendaen og øke kunnskapsnivået om EU, samt å styrke organisasjonen gjennom verving. Zita er engasjerende, og formidler EU-saken på en enkel måte med glimt i øyet.

 

 

Direktevalgte til landsstyret

Karl Johan Stensland d.y. (18)

Karl Johan er fra Haugesund der han går på internasjonal linje på VGS. Han har vært politisk aktiv i Unge Høyre siden han gikk i 7. klasse og har vært aktiv i Haugesund Europeisk Ungdom de siste årene. Ved siden av skole og politikk jobber han på et apotek.

Ane Breivik (19)

Ane er fra Bærum i Akershus og er tidligere fylkesleder i Akershus Europeisk Ungdom. Hun har nettopp kommet hjem fra UWC i Nederland der hun har gått på internasjonal VGS. Ane er også aktiv i Unge Venstre.

Ane Vangen (22)

Ane kommer fra Steinkjer i Nord-Trøndelag og var med på å starte opp Innherred Europeisk Ungdom i 2011. Hun har sittet som direktevalgt tidligere og har vært aktiv i Unge Høyre. Ane studerer til å bli massør og jobber som danser i Oslo.

Marcus Lima (20)

Marcus er fra Rogaland, men har tatt videregående i Singapore og studert i Storbritannia. Nå studerer han kjemi på Universitetet i Oslo, er medlem i Unge Høyre og aktiv i studentpolitikken.

Håvard Rørtveit (18)

Håvard kommer fra Vindafjord i Rogaland og går siste året på Ølen VGS. Han har vært nestleder i Haugalandet Europeisk Ungdom, og har også bakgrunn fra Unge Høyre og sitter nå i styret til Vindafjord Høyre.

 

Internasjonalt utvalg

Aurora Hårtveit (21)

Aurora er fra Kristiansand og studerer sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Hun er engasjert i studentpolitikken og leder Høyres Studenter Bergen. Aurora har sittet én periode i internasjonalt utvalg og i den neste perioden ønsker hun blant annet å videreutvikle det nyoppstartede pilotprosjektet om demokratibygging i Ukraina.

Rutkay Sabri (20)

Rutkay er fra Drammen og er aktiv i Buskerud Europeisk Ungdom. Han har også engasjert seg i mange år i Buskerud AUF. Han studerer Midtøstenstudier på Universitetet i Oslo og er i tillegg fotballtrener for barn. Rutkay ønsker å engasjere seg videre i Europeisk Ungdom for å kunne jobbe for hjertesaken: Å styrke menneskerettigheter og demokrati både i og utenfor EU.

Olav Soldal (24)

Olav er fra Bærum i Akershus og tar en master i internasjonale miljøstudier på NMBU i Ås. Fra før har han en bachelor fra CBS i København. Han har vært på utveksling i Australia i tillegg til å ha vært praktikant på den norske ambassaden der. Olav ønsker å jobbe for et sterkere samarbeid med Europeisk Ungdoms paraplyorganisasjon Young European Federalists (JEF).

Sarah Margrethe Askevold (19)

Sarah er fra Rogaland og har sittet i styret i Rogaland Europeisk Ungdom i halvannet år før hun flyttet til Oslo for å studere fransk. Hun deltok på EU-akademiet i 2016.  Hun er medlem i Unge Høyre og jobber i bokhandel. Sarah ønsker å organisere internasjonale prosjekter og samarbeide med Young European Federalists (JEF), blant annet gjennom å skrive resolusjoner.

 

Vi kommer også til å poste litt lengre innlegg på Facebook-siden til Europeisk Ungdom, så dere kan bli ENDA bedre kjent med de tillitsvalgte, så følg med!