Valglokalene åpner

8626870367_fd3c8dbfd9

I dag åpner valglokalene i årets viktigste valg: Europaparlamentsvalget. I løpet av helgen skal det velges 751 representanter fra de 28 EU-landene. Det er knyttet stor spenning til hvilken politisk gruppering som vil få flertall.

Tidligere har medlemmene av Kommisjonen, som er EUs regjering, blitt ansatt på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner og statsborgerskap. Dette er den første gangen den nye presidenten av Kommisjonen skal velges av det nye parlamentet. Mye av valgkampen har derfor dreid seg om å få fram ulikhetene mellom kandidatene og hva de ser for seg er viktigst for EU i årene som kommer.

«Norge, sammen med Island, har ingen påvirkning fordi vi ikke har stemmerett. Vi har gitt fra oss selvråderett uten å få medbestemmelsen tilbake. I et år hvor vi feirer grunnlovens fortreffelighet er det et paradoks at vi velger utenforskap fremfor medbestemmelse», sier Nikolai Fjågesund, leder av Europeisk Ungdom.

Norge har implementert 80% av lovverket i EU, og EUs lovgivning regulerer rundt 70% av alle saker i norske by- og kommunestyrer. Det meste av vår handel går med EU, vi stemmer sammen med EU i FN og vi har felles klimalovgivning. Likevel tror enkelte at vi er for forskjellige til å forenes om det vi allerede står for. Europeisk Ungdom mener det ikke holder med en statsråd i regjeringen. Det er på høy tid at Norge får stemmerett i EU. Bare slik oppnår vi uavhengighet i Europa.