Valgkomiteens innstilling til ny nestleder

BenedikteValgkomiteen, som har bestått av Espen Berg-Larsen, Ida Lindtveit, Anders Høgalmen og Eline Storeide har kommet frem til en enstemmig innstilling til Europeisk Ungdom sitt landsstyremøte 11.09.2014. 

Nestleder: Benedikte Vivaas Kise
Benedikte er 24 år, og kommer fra Larvik. Benedikte er tidligere sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom og er styremedlem i LNU og Unge Funksjonshemmede. Hun har en bachelorgrad i Europastudier fra UiO og studerer for tiden krisehåndtering ved Høgskolen i Hedmark. Benedikte vil sammen med resten av arbeidsutvalget bringe organisasjonen til nye høyder. Hun vil fokusere på nye rekrutteringsstrategier, videreføre de organisasjonelle endringene vedtatt på landsmøtet og hun vil særlig jobbe for å se på EU gjennom flere fagretninger enn statsvitenskap.