Valgkomiteens innstilling til Europeisk Ungdoms landsmøte 2014

Nikolai Fjågesund er innstilt til leder av Europeisk Ungdom.

Nikolai Fjågesund er innstilt til leder av Europeisk Ungdom.

 

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre, landstyre, internasjonalt utvalg og desisjonskomité er klar. Valgene foregår på landsmøtet i Oslo 7.-9. mars. Her finner du informasjon om landsmøtet. 

Valgkomiteen har bestått av Espen Berg-Larsen (leder), Øystein Sørvig, Andreas Bjelland, Eline Storeide og Sarah-Stephanie Skjoldevik. Alle instillinger er enstemmige. Spørsmål om innstillingen kan rettes til Espen Berg-Larsen på espen@europeiskungdom.no.

 

Sentralstyre

Leder – Nikolai Fjågesund
Nikolai er 23 år og kommer fra Stange i Hedmark. Han bor for tiden i Oslo. Bak seg har Nikolai én periode som 1. nestleder, og han har sittet som medlem av internasjonalt utvalg og som direktevalgt til Landsstyret i Europeisk Ungdom. Nikolai har også erfaring fra Unge Høyre, blant annet som leder av Hedmark Unge Høyre. Han sitter i kommunestyret på Stange for Høyre. Nikolai har tysk statsborgerskap og dermed stemmerett i Europaparlamentsvalget i mai.

Politisk nestleder – Snorre Skjevrak
Snorre er 21 år og kommer fra Sandnes i Rogaland. Han studerer for tiden samfunnsøkonomi på Universitetet i Bergen. Snorre har sittet en periode i sentralstyret i Europeisk Ungdom. Han var deltaker på EU-akademiet i 2013, og akademisjef i 2014. Han har vært en pådriver i Europeisk Arbeiderungdomnettverket. Snorre sitter i bystyret i Sandnes og har bakgrunn fra AUF.

Organisatorisk nestleder – Elise Flåten Øygaren
Elise er 22 år og kommer fra Oslo. Hun er i ferd med å fullføre en bachelor i europastudier på Universitetet i Oslo, og har studert drama på folkehøyskolen på Romerike. Elise har sittet én periode  som nestleder i Europeisk Ungdom. Tidligere var hun vært aktiv i Elevorganisasjonen hvor hun hadde en rekke tillitsverv. Hun har også hatt flere jobber innenfor NRK. Hun vant EU-akadamiet i 2013. Elise er partipolitisk uavhengig.

Sentralstyremedlem – Camilla Walstad
Camilla er 23 år, og kommer fra Bærum i Akershus. Hun sitter som leder av Studenter for EU Oslo hvor hun har vært styremedlem siden 2011. Hun har vært med i strategikomiteen til Europeisk Ungdom. Camilla er i ferd med å avslutte en bachelor i europastudier. Hun har vært på utveksling i Frankrike både på videregående og i løpet av studiene på Blindern. Camilla er partipolitisk nøytrall.

Sentralstyremedlem – Stian Michalsen
Stian er 23 år og kommer fra Oslo. Han har studert bachelor i europastudier og studerer for tiden master i statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Han har vært nestleder i Studenter for EU Oslo og aktiv i studentpolitikken. Stian er ikke medlem av et parti, men står på venstresiden i norsk politikk.

Sentralstyremedlem – Kasper Nordeng Larsen
Kasper er 22 år og kommer fra Tromsø. Han har tidligere studert statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han har vært aktiv i Troms Europeisk Ungdom, og leder av Tromsø Unge Høyre. Kasper har sittet en periode i sentralstyret i Europeisk Ungdom.

Sentralstyremedlem – Isabell Pettersen Vikan
Isabell er 21 år og kommer fra Tromsø. Hun er leder av Troms Europeisk Ungdom, hvor hun har vært aktiv i styret siden 2009. Hun har studert to avdelinger rettsvitenskap i Tromsø og en rekke statsviteskaplige emner. Isabell sitter i kommunestryret i Tromsø for Høyre, i Universitetsstyret ved Universitetet i Tromsø og er kvinnepolitisk leder og styremedlem i Tromsø Høyre.

Sentralstyremedlem – Aleksander Stokkebø
Aleksander er 19 år og kommer fra Stavanger. Han tjenestegjør for tiden i garden Aleksander er tidligere leder av Rogaland Europeisk Ungdom, og har sittet som direktevalgt til landsstyret i én periode. Han har hatt en rekke verv i Stavanger Høyre og Unge Høyre. Aleksander deltok på EU-akademiet i 2013.

Sentralstyremedlem – Linn Aurora Wengen
Linn-Aurora er 22 år gammel og holder på med master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Hun sitter i styret i Youth Atlantic Treaty Association Norway (YATA) og har vært styremedlem i Studenter for EU Oslo og Young Ambassadors programmet. Linn-Aurora har også vært aktiv i Rotaract og Røde Kors. Hun er medlem av Unge Høyre.

Direktevalgte

Direktevalgt – Synnøve Bjertnes
Synnøve er 18 år og kommer fra Hamar. Hun har bakgrunn fra Natur og Ungdom hvor hun leder fylkeslaget i Hedmark. Hun har gått på Steinerskolen på Hedmark. Synnøve er medlem av Unge Venstre.

Direktevalgt – Aleksander Bye
Aleksander er 19 år fra Levanger i Nord-Trøndelag. Han er leder for Innherred Europeisk Ungdom. Aleksander har bakgrunn fra Unge Høyre hvor han har vært nestleder i både Innherred og Nord-Trøndelag Unge Høyre.

Direktevalgt – Daniel Aasberg
Daniel er 19 år og har vokst opp i Akershus og i Nordland. Han studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Daniel har tidligere vært leder av Nordland Unge Høyre og sitter i arbeidsutvalget i Oslo Unge Høyre.

Direktevalgt – Anette Davidsen
Anette er 20 år og kommer fra Bodø. Hun sitter i styret i Nordland Europeisk Ungdom og i kommunestyret i Hadsel kommune. Anette er tidligere leder av AUF i Nordland.

Direktevalgt – Anne Marie Lund
Anne Marie er 17 år og kommer fra Sola i Rogaland. Hun er nestleder i Jæren Europeisk Ungdom. Hun går på Akademiet videregående skole og jobber som freelancejournalist for Solabladet. Anne Marie er sentralstyremedlem i Ungdom og fritid og er medlem av Unge Høyre.

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt Utvalg – Henrik Laurans Hoem
Henrik er 22 år gammel og kommer fra Bærum. Han bor for tiden i København hvor han studerer International Business and Politics på Handelshøjskolen i København (CBS). Han har vært medlem av internasjonalt utvalg i ett år. Henrik er partipolitisk nøytral.

Internasjonalt utvalg – Militsa Kostova
Militsa er 22 år og kommer fra Bulgaria. Hun er i ferd med å avslutte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.  Tidligere har hun vært nestleder i Akershus Europeisk Ungdom, Studenter for EU Oslo og fylkessekretær i Oslo Europeisk Ungdom. Militsa deltok på EU-akademiet 2013. Hun er partipolitisk nøytral.

Internasjonalt utvalg – Henrik Kildahl Bøe
Henrik er 23 år kommer fra Lørenskog. Han bor for tiden i Oslo og studerer master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Henrik har deltatt på internasjonale prosjekter i regi av Europeisk Ungdom og gått på sommerskole i Wien sommeren 2013. Henrik er partipolitisk nøytral.

Internasjonalt utvalg – Agnete Djupvik
Agnete er 17 år og kommer fra Oslo. Hun er leder av Oslo Europeisk Ungdom. Agnete sitter i sentralstyret til Hyperion, kunnskapspolitisk utvalg i Unge Venstre og styret i liberale studenter.

Desisjonskomité

Leder av desisjonskomiteen – Bård Skaar Viken
Bård Skaar Viken er 29 år og kommer fra Kongsvinger. Han er tidligere generalsekretær i Europeisk Ungdom. Bård jobber som lesermarkedsredaktør i Stavanger Aftenblad.

Desisjonskomitémedlem – Anne Margrethe Lund
Anne er 27 år og kommer fra Kongsvinger. Hun er tidligere leder av Europeisk Ungdom. Anne studerer for øyeblikket i Newcastle i England.

Desisjonskomitémedlem – Anine Andresen
Anine Andresen er 25 år og kommer fra Nittedal. Hun har sittet to perioder i sentralstyret til Europeisk Ungdom. Anine studerer samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen og har en bachelor i europastudier fra Universitetet i Oslo.

Revisor – Hilde Mathisen Sletteberg
Hilde er statsautorisert revisor i Christiania Revisjon. Hun har vært revisor for Europeisk Ungdom i mange år.