Valgkomiteens innstilling er klar

Valgkomiteens innstilling på nytt sentralstyre, landstyre, internasjonalt utvalg og desisjonskomité er klar. Valgene foregår på landsmøte i Bergen 11.-13. mars. Informasjon om landsmøtet finner du her.

Valgkomiteens innstilling på nytt sentralstyre:

Leder: Anne Margrethe Lund

Anne er 24 år gammel og kommer fra Eidskog i Hedmark. Hun har en ba-grad i Sentral-Europastudier ved Universitetet i Oslo. Anne har ett år bak seg som leder, i tillegg til ett år i sentralstyret. Før det var hun nestleder og leder i Oslo. Anne har vært leder av Barne- og ungdomsrådet i oslo. Anne er medlem i Unge Høyre.

1. nestleder: Anders Høgalmen

Anders er 20 år gammel og kommer fra Stavanger. Anders studerer offentlig administrasjon og ledelse ved Universitetet i Oslo. Anders har sittet et år i sentralstyret som 2. nestleder og tidligere vært direktevalgt til landstyret. Han var leder av St. Svithun Europeisk Ungdom i Stavanger i 2008 og 2009. Anders er medlem i Unge Høyre.

2. nestleder: Marlene Hakkebo

Marlene er 22 år og kommer fra Smøla i Møre og Romsdal. Hun bor for tiden i Oslo hvor hun studerer rettsvitenskap ved UiO. Marlene har sittet ett år i sentralstyret og være leder i Europeisk Ungdoms internasjonale utvalg. Hun har tidligere vært redaktør for Europeeren og direktevalgt til landstyret. Marlene er partipolitisk uavhengig.

Sentralstyret: Peter Walseth

Peter er 25 år og kommer fra Oslo, men bor i Mo i Rana, hvor han studerer siviløkonomi. Peter har ett år bak seg som sentralstyremedlem. Han har tidligere vært styremedlem i Oslo Europeisk Ungdom og direktevalgt til landstyret. Peter har i tillegg sittet i sentralstyret til KrFU og tidligere jobbet som trainee for KrFs stortingsgruppe og som politisk rådgiver for Oslo KrF.

Sentralstyret: Erik Dale

Erik er 23 år gammel og kommer fra Bergen. Han har fullført Europastudier ved UiB, med spesialisering innen sammenliknende politikk. Erik har en periode bak seg som sentralstyremedlem og har tidligere vært nestleder i Hordaland Europeisk Ungdom. I tillegg har Erik vært nestleder i Bergen Liberale Studenter og vara til styret i Hordaland Unge Venstre.

Sentralstyret: Anders Bø

Anders er 26 år og kommer fra Asker, men er i dag bosatt i oslo. Han har en ba-grad i samfunnsøkonomi og mastergrad i politisk økonomi. Anders har sittet i sentralstyret i ett år og har tidligere vært leder av BI Europeisk Ungdom, samt medlem av fylkesstyret i Oslo Europeisk Ungdom. Anders er medlem av AUF. Han jobber i DnBNor.

Sentralstyret: Ninni Høver

Ninni er 22 år og studerer Europastudier ved UiO. Hun har hatt to utvekslingsopphold i Frankrike og Bali bak seg og er i dag fagansvarlig i programutvalget for Europastudier. I tillegg er Ninni politisk nestleder i Studenter for EU Oslo. Ninni er partipolitisk uavhengig.

Sentralstyret: Øyvind Ottestad

Øyvind er 26 år og kommer fra Nes i Akershus. Han har tidligere studert Europastudier ved UiO og går nå 4. året på profesjonsstudiet i medisin. Øyvind har sittet som økonomiansvarlig i Oslo Europeisk Ungdom i 4 år og er medlem av Europeisk Ungdoms organisasjonsutvalg. Han er styremedlem i Barne- og ungdomsrådet i Oslo. Øyvind er partipolitisk uavhengig.

Sentralstyret: Josefine Eilsø Nilsen

Josefine er 19 år og kommer fra Kleppe i Rogaland. Hun studerer integrert master i Farmasi ved UiO. Josefine har vært nestleder i AUF Rogaland og landsstyremedlem i AUF 2008-2010, samt sittet i AUFs valgkomité før landsmøtet i 2010. Josefine var nestleder i Rogaland Europeisk Ungdom i 2009 og sitter i dag som styremedlem i Blindern AUF.

Sentralstyret: Trygve Lehne

Trygve er 20 år og kommer fra Stavanger. Han studerer for tiden ved NHH i Bergen. Trygve har tidligere vært leder i Rogaland Europeisk Ungdom og sittet to år som direktevalgt til landsstyret, samt et år i internasjonalt utvalg. Trygve er medlem av Unge Høyre og nestleder i Høyres studenterforbund ved NHH.

Sentralstyret: Silje Bragstad

Silje er 25 år og kommer fra Bærum, men bor i Oslo. Silje har fullført en master i rettsvitenskap ved UiO. Hun har sittet i sentralstyret i ett år og tidligere vært leder av EU Juss, samt sittet i redaksjonen til Europeeren. Silje jobber i dag som advokatfullmektig. Hun er medlem i Unge Høyre.

Valgkomiteens innstilling på direktevalgte til landstyret:

Ingrid Glendrange:

Ingrid er 23 år og kommer fra Kongsvinger, men er bosatt i Oslo. Hun har fullført en BA-grad i statsvitenskap ved UiO og startet på master til høsten. Ingrid har et år bak seg som direktevalgt til landsstyret og hun har tidligere vært leder og nestleder i Oslo Europeisk Ungdom. Ingrid er partipolitisk uavhengig.

Ida Pauline Fredriksen:

Ida er 25 år og kommer fra Drammen, men bor nå i Oslo. Hun har en BA-grad i Samfunnsvitenskap fra NTNU. Ida har vært medlem i Europeisk Ungdom i 10 år og har i denne perioden vært leder av Buskerud Europeisk Ungdom, styremedlem og nestleder ved NTNU, nestleder i Sør-Trønderlag og direktevalgt til landstyret. Ida har vært 1. nestleder i perioden som har gått. Ida er partipolitisk uavhengig.

Sindre Nilsskog:

Sindre er 20 år og kommer fra Trondheim. Han går for tiden siste året på idrettslinja ved Meråker videregående skole. Sindre er leder av Trondheim Europeisk Ungdom. Han er 2. nestleder i Sør-Trønderlag Unge Høyre og medlem av Høyres EU-utvalg i Sør-Trønderlag.

Agnes Arnadottir:

Agnes er 24 år og kommer opprinnelig fra Island. Hun studerer for tiden Europastudier ved UiO og vil påbegynne en master til høsten. Agnes er partipolitisk uavhengig.

Nikolai Fjågesund:

Nikolai er 20 år og kommer fra Stange i Hedmark. Han studerer Kultur og kommunikasjon ved UiO, hvor han også er leder for programutvalget ved studiet. Nikolai er 1. nestleder i Hedmark Unge Høyre og styremedlem i Stange Høyre.

Valgkomiteens innstilling på internasjonalt utvalg:

Espen Berg-Larsen:

Espen er 24 år og studerer Europastuder ved UiO. Espen er leder for Studenter for EU Oslo og har tidligere deltatt på EU-akademiet. Espen er medlem i Unge Høyre.

Sarah-Stephanie Skjoldevik:

Sarah-Stephanie er 21 år og kommer fra Haugesund. Sarah er leder i Rogaland Europeisk Ungdom og tidligere vært fylkessekretær i Rogaland Unge Høyre. Sarah har ett år bak seg som medlem i internasjonalt utvalg.

Suzanne Nedrum:

Suzanne er 18 år og kommer fra Stavanger. Suzanne er for tiden leder i Stavanger Unge Høyre og Stavanger Europeisk Ungdom og har tidligere vært deltager på EU-akademiet.

Kristoffer Marø:

Kristoffer er 20 år og kommer fra Stavanger, men har bodd 10 år i utlandet, hvorav fire år i Moskva. Kristoffer studerer økonomi og administrasjon ved NHH i Bergen. Kristoffer er partipolitisk uavhengig.

Valgkomiteens innstilling på desisjonskomité:

Lars Raaum (leder)

Jomar Talsnes Heggdal

Marte Haabet Grindaker

Her finner du hele innstillingen: Innstilling 2011.

Spørsmål til innstillingen kan rettes til valgkomiteens leder, Morten Bjørnson (90922842/ morten.bjornson@gmail.com).