Valgkomiteens innstilling er klar!

Valgkomiteen har kommet med sin innstilling av kandidater for perioden 2015-2016. Årets komite har vært ledet av Elise Flåten Øygaren, og hun har hatt med seg Ninni Høver, Andreas Bjelland Eriksen, Agnes Arnadottir  og Daniel Rugaas i arbeidet med å finne de beste kandidatene for den nye perioden.

profil 4Sittende leder i Europeisk Ungdom, Nikolai Fjågesund, uttaler at valgkomiteen har gjort et godt og grundig arbeid, og at han er meget fornøyd med resultatet. «Det endelige resultatet er veldig bra og jeg gleder meg til å jobbe med både gamle og nye tillitsvalgte», sier Fjågesund. «Det er en styrke for organisasjonen at det er flere som stiller for en ny periode, samtidig som det er mye kvalitet i de nye navnene.» Fjågesund avslutter med å rette en stor takk til valgkomiteen for sitt arbeid.

«Det endelige resultatet er veldig bra og jeg gleder meg til å jobbe med både gamle og nye tillitsvalgte»

Valgkomiteens innstilling i sin helhet er som følger:

Årets valgkomité har bestått av Elise Flåten Øygaren (leder), Ninni Høver, Agnes Árnadóttir, Daniel Rugaas og Andreas Bjelland Eriksen. Spørsmål om innstillingen kan rettes til Elise Flåten Øygaren (elise.oygaren(a)gmail.com).

Innstillingen er enstemmig vedtatt av valgkomiteen.

Sentralstyret

Leder – Nikolai Fjågesund
Nikolai er 24 år og kommer fra Stange i Hedmark, og har sittet én periode som leder i Europeisk Ungdom. Han bor for tiden i Oslo og studerer juss. Bak seg har Nikolai én periode som 1. nestleder, og han har sittet som medlem av internasjonalt utvalg og som direktevalgt til Landsstyret i Europeisk Ungdom. Nikolai har også erfaring fra Unge Høyre, blant annet som leder av Hedmark Unge Høyre, og han har sittet som folkevalgt i kommunestyret i Stange i Hedmark.

Politisk nestleder – Camilla Walstad
Camilla er 25 år, og kommer fra Bærum i Akershus. Hun har sittet én periode som leder av internasjonalt utvalg, og har tidligere vært leder av Studenter for EU Oslo, hvor hun også har vært styremedlem siden 2011. Camilla er i ferd med å avslutte en master i statsvitenskap, og har en bachelorgrad i Europastudier. Hun har vært på utveksling i Frankrike etter videregående og i løpet av studiene på Blindern. Camilla er partipolitisk nøytral.

Organisatorisk nestleder – Isabell Pettersen Vikan
Isabell er 22 år og kommer fra Tromsø, men bor i Oslo. Hun har sittet én periode som sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom, og har tidligere vært leder av Troms Europeisk Ungdom, hvor hun også har vært aktiv i styret siden 2009. Isabell er fortiden på utveksling på UC Berkeley i USA hvor hun skriver master i organisasjon og ledelse, men kommer tilbake til Norge før jul. Isabell har sittet i kommunestyret i Tromsø for Høyre.

Sentralstyremedlem – Kasper Nordeng Larsen
Kasper er 24 år og kommer fra Tromsø, men bor i Oslo. Han har sittet i to perioder som sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom. Han har vært aktiv i Tromsø Unge Høyre og Tromsø Europeisk Ungdom. Kasper studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Sentralstyremedlem – Kamilla Amundsen Willix
Kamilla er 24 år og kommer fra Hamar. Hun har sittet som styremedlem i Studenter for EU Oslo. Kamilla har akkurat begynt på en mastergrad i Statsvitenskap ved UiO. Hun har tidligere erfaring som journalist fra Aftenposten, og hun har organisasjonserfaring fra OD og Plan Norge. Kamilla har bodd i både Colombia, USA, Brasil og Bali. Kamilla er partipolitisk uavhengig.

Sentralstyremedlem – Rannveig van Iterson
Rannveig er 25 år og kommer fra Mysen. Hun har vært styremedlem i og leder for Studenter for EU Oslo, og nestleder i Trondheim Europeisk Ungdom. Rannveig tar en master i globalisering ved NTNU i Trondheim, og er nå intern hos Bellona i Brüssel. Rannveig er partipolitisk uavhengig.

Sentralstyremedlem – Jon Folkestad Jarane
Jon er 20 år og kommer fra Bergen. Han har sittet som leder i Hordaland Europeisk Ungdom i én periode, og har jobbet med å samle de politiske ungdomspartiene i byen under én sak. Han studerer sammenliknende politikk ved UiB. Jon er styremedlem i Bergen Unge Høyre.

Sentralstyremedlem – Simen Eriksen
Simen er 23 år og kommer fra Bærum i Akershus. Simen sitter som nestleder i Arbeidsutvalget i Velferdstinget i Oslo og Akershus. Han har vært leder av Unge Venstre i Akershus og har sittet i vara i sentralstyremedlem av Unge Venstre. Simen har også vært leder av liberale studenter og har tidligere vært aktiv i Akershus Europeisk Ungdom.

Sentralstyremedlem – Anette Kristine Davidsen
Anette er 21 år og kommer fra Vesterålen. Hun har tidligere sittet i styret i Nordland Europeisk Ungdom, og som direktevalgt i en periode. Anette er vara på Stortinget for Arbeiderpartiet, og er tidligere leder av AUF i Nordland. Hun studerer for tiden religion og samfunn ved UiO.

Internasjonalt utvalg

Medlem av internasjonalt utvalg – Drenusha Suka
Drenusha er 22 år og kommer fra Oslo. Hun er ansatt som reisesekretær i Europeisk Ungdom, og har en periode bak seg som medlem av internasjonalt utvalg. Hun tar en master i Forvaltningsinformatikk på UiO. Drenusha har vært aktiv i studentforeningen på sitt eget studie, og har jobbet i nesten tre år som veileder og rekrutterer på UiO. Hun har to utvekslingsopphold bak seg, i Australia og England, og er partipolitisk uavhengig.

Medlem av internasjonalt utvalg – Knut André Sande
Knut André er 18 år og kommer fra Sandnes. Han har sittet en periode som leder av både Rogaland og Jæren Europeisk Ungdom. Knut André tar et årsstudium i historie ved Universitetet i Stavanger. Han er nestleder i Rogaland Unge Venstre og sitter som styremedlem i Europabevegelsen Rogaland.

Medlem av internasjonalt utvalg – Marigona Salihu
Marigona er 22 år og kommer fra Fredrikstad. Hun har vært aktiv i Albansk Ungdom siden 2012, og har vært lokallagsleder i Østfold. Hun har lang erfaring med internasjonale prosjekter, og skal på utveksling til Kosovo frem til januar. Fra høsten 2016 vil hun studere Statsvitenskap ved UiO.

Medlem av internasjonalt utvalg – Bjørn Olav Østeby
Bjørn Olav er 20 år og kommer fra Ski i Akerhus. Han har vært tropptillitsvalgt i H.M.K. Garden, har vært lokallagsleder i Follo Unge høyre og fylkesstyremedlem i Akershus Unge Høyre. Bjørn Olav har sittet som styremedlem i Akershus Europeisk Ungdom, og er økonomiansvarlig i YATA Norge. Fra høsten av skal han studere økonomi i Bergen.

Direktevalgte til Landsstyret

Direktevalgt – Synnøve Ruud Bjertnes
Synnøve er 20 år og kommer fra Hamar. Hun har sittet én periode som direktevalgt i Europeisk Ungdom. Synnøve har bakgrunn fra Natur og Ungdom hvor hun leder fylkeslaget i Hedmark. Hun jobber som promotør for humanitære prosjekter og er medlem av Unge Venstre.

Direktevalgt – Aleksander Bye
Aleksander er 20 år og kommer fra Levanger i Nord-Trøndelag. Han har sittet én periode som direktevalgt i Europeisk Ungdom. Aleksander har vært leder for Innherred Europeisk Ungdom. Aleksander har bakgrunn fra Unge Høyre hvor han har vært nestleder i både Innherred og Nord-Trøndelag Unge Høyre. Han studerer internasjonal markedsføring på BI i Trondheim.

Direktevalgt – Marius Olaussen
Marius er 24 år og kommer fra Haugesund. Han har tidligere vært leder av Hordaland Europeisk Ungdom, og sitter som styremedlem i Europabevegelsen i Hordaland. Marius studerer sammenliknende politikk, og har tidligere vært engasjert i Unge Høyre.

Direktevalgt – Ane Vangen
Ane er 20 år og kommer fra Trondheim. Hun var med på å starte opp Nord-Trøndelag Europeisk Ungdom, og har også hatt verv i Unge Høyre. Ane studerer Ernæring og helse ved Norges Helsehøgskole, og jobber ellers som frivillig i en rekke organisasjoner.

Direktevalgt – Karoline Soot
Karoline er 21 år og kommer fra Drammen. Hun har tidligere vært organisatorisk nestleder i AUF Buskerud, og har sittet som styremedlem av Studenter for EU Oslo. Karoline ble nettopp valgt inn i bystyret i Drammen for Arbeiderpartiet. Karoline studerer Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Valgkomiteen

Medlem – Benedikte Vivaas Kise
Benedikte er 25 år og kommer fra Stavern. Hun har sittet én periode som sentralstyremedlem og én periode som nestleder i sentralstyret til Europeisk Ungdom. Benedikte har en bachelor i Europastudier og tar for tiden en master i Brighton, England.

Medlem – Runar Nygaard
Runar er 24 år og kommer fra Tromsø. Han har sittet én periode som sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom. Runar har en bachelorgrad i PR og samfunnspåvirkning fra Markedshøyskolen og jobber som kommunikasjonsrådgiver i MSLGROUP.

Medlem – Andrea Arntzen
Andrea Arntzen er 24 år og kommer fra Oslo. Hun har sittet én periode som styremedlem i Studenter for EU Oslo, og har sittet som sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen. Andrea studerer for tiden Europastudier, og er partipolitisk uavhengig.

Medlem – Ann Helen Skaanes
Ann Helen er 24 år og kommer fra Levanger. Hun sitter for tiden som generalsekretær i Unge Venstre, og har tidligere sittet som Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen.

Medlem – Aleksander Stokkebø
Aleksander er 20 år og kommer fra Stavanger. Han har sittet én periode som sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom. Aleksander studerer juss, og sitter i bystyret i Stavanger og som fylkestingsrepresentant i Rogaland for Høyre.

Desisjonskomiteen

Leder av desisjonskomiteen – Bård Skaar Viken
Bård Skaar Viken er 30 år og kommer fra Kongsvinger. Han er tidligere generalsekretær i Europeisk Ungdom. Bård jobber som lesermarkedsredaktør i Stavanger Aftenblad.

Desisjonskomitémedlem – Anne Margrethe Lund
Anne er 28 år og kommer fra Kongsvinger. Hun er tidligere leder av Europeisk Ungdom. Anne jobber for tiden i EFTAs Parlamentarikerkomite i Brussel.

Desisjonskomitémedlem – Anders Høgalmen
Anders er 25 år og kommer fra Stavanger. Han har sittet som nestleder i Europeisk Ungdom i to perioder. Anders jobber for tiden som kommunikasjonsrådgiver MSLGROUP.

Revisor

Revisor – Hilde Mathisen Sletteberg
Hilde er statsautorisert revisor i Christiania Revisjon. Hun har vært revisor for Europeisk Ungdom i mange år.