Søndag er det valg – her er innstillingen

På søndag skal Europeisk Ungdom velge nye tillitsvalgte for perioden 2013-2014. Her kan du lese valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre, direktevalgte til landsstyret, internasjonalt utvalg og desisjonskomité.

Valgkomiteen har bestått av Anders Høgalmen (leder), Susanne Watterud, Ida Lindtveit, Bård Skaar Viken og Signe Sletmoen.

Innstillingene er enstemmige.

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre:

Leder – Agnes Arnadottir

Agnes er 26 år og kommer fra Island. Hun tar en master i Politisk økonomi ved Handelshøyskolen BI i Oslo.Agnes har tidligere tatt en bachelor i europastudier, og har et utenlandsopphold i Wien bak seg. Agnes har sittet én periode i sentralstyret som 2. nestleder. I 2011 var hun direktevalgt medlem av landsstyret. Tidligere har hun også vært både organisatorisk nestleder og leder av Studenter for EU i Oslo. Agnes vant EU-akademiet i 2010. Agnes er medlem i Unge Venstre.

1. nestleder – Nikolai Fjågesund

Nikolai er 22 år og kommer fra Stange i Hedmark. Han bor for tiden i Oslo, hvor han tar en bachelor i kultur- og kommunikasjonsstudier ved UiO. Bak seg har Nikolai én periode som medlem av internasjonalt utvalg og én periode som direktevalgt til Landsstyret i Europeisk Ungdom. Nikolai har også erfaring fra Unge Høyre, blant annet som leder av Hedmark Unge Høyre. Han sitter også i kommunestyret for Stange Høyre.

 

2. nestleder – Elise Flåten Øygaren

Elise er 21 år og kommer fra Oslo. Elise tar en bachelor i europastudier på UiO. Hun er styremedlem i Studenter for EU Oslo. Tidligere var hun vært aktiv i Elevorganisasjonen hvor hun har hatt en rekke tillitsverv. Hun har også hatt flere jobber innenfor NRK. Elise vant EU-akadamiet i 2013. Elise er partipolitisk uavhengig.

Medlemmer:

Kasper Nordeng-Holm

Kasper er 21 år og kommer fra Tromsø. Han har tidligere studert statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Kasper er nestleder i Troms Europeisk Ungdom. Han er også aktiv i Unge Høyre hvor han er leder av Tromsø Unge Høyre.

 

Snorre Skjevrak

Snorre er 20 år og kommer fra Sandnes. Han er bosatt i Bergen hvor han studerer administrasjon og organisasjonsvitenskap på Universitetet i Bergen. Snorre har bakgrunn fra AUF hvor han i dag er 1. nestleder i Hordaland AUF. Snorre sitter også i bystyet i Sandnes for Arbeiderpartiet. Han deltok på EU-akademiet i 2013.

 

Benedikte Kise

Benedikte er 23 år og kommer fra Stavern. Hun studerer europastudier på Universitetet i Oslo. Benedikte har bakgrunn fra Studenter for EU Oslo hvor hun er 1. nestleder og økonomiansvarlig. I tillegg sitter Benedikte i styret til Oslo Europeisk Ungdom. Benedikte er partipolitisk nøytral.

 

Anine Mølmen Andresen

Anine er 24 år og kommer fra Nittedal. Hun studerer samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen og har en bachelor i europastudier fra Universitetet i Oslo. Anine tar gjenvalg etter å ha sittet én periode i sentralstyret til Europeisk Ungdom. Tidligere har hun vært styremedlem både i Hordaland Europeisk Ungdom og Studenter for EU Oslo. Hun var også deltaker på EU-akademiet i 2011. Anine er partipolitisk uavhengig.

 

Runar Nygård

Runar er 21 år og kommer fra Tromsø. Til daglig studerer han PR og samfunnspåvirkning på Markedshøyskolen i Oslo. Han er aktiv i AUF hvor han i dag er leder for St. Hanshaugen AUF. Tidligere har Runar vært sentralstyremedlem i elevorganisasjonen.

 

Sarah-Stephanie Skjoldevik

Sarah-Stephanie er 23 år og kommer fra Haugesund. Hun studerer for tiden statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Sarah tar gjenvalg etter én periode som medlem i sentralstyret hvor hun har vært internasjonalt ansvarlig. Før det satt hun to år i Internasjonalt Utvalg i Europeisk Ungdom. Hun har også vært leder i Rogaland Europeisk Ungdom. Tidligere har Sarah jobbet som fylkessekretær i Rogaland Unge Høyre. I dag sitter hun i bystyret i Haugesund for Høyre. Sarah deltok på EU-akademiet i 2011.

 

Valgkomiteens innstilling til direktevalgte til landsstyret:

Andreas Bjelland Eriksen

Andreas er 20 år og kommer fra Stavanger. Han studerer på Norges Handelshøyskole i Bergen. Andreas har vært sentralstyremedlem i denne perioden. Tidligere har han ett år bak seg som styremedlem i Rogaland Europeisk Ungdom. Han har også lang erfaring fra AUF, hvor han blant annet har vært leder av AUF i Rogaland. I dag er han fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Rogaland Fylkeskommune.

Astrid-Therese Theisen

Astrid-Therese er 18 år og kommer fra Bærum i Akershus. Hun går for tiden siste året på Kristelig Gymnasium i Oslo. Astrid Therese har sittet 2 år som nestleder i Akershus KrFU, og ett år som medlem i politisk utvalg i KrFU sentralt.

Aleksander Stokkebø

Aleksander Stokkebø er 18 år og kommer fra Stavanger. Han er for tiden leder av Rogaland Europeisk Ungdom. Foruten dette er han ordfører i Ungdommens bystyre i Stavanger, 1.nestleder i Rogaland Unge Høyre, tillegg til å sitte i fylkestingsgruppen og fylkesstyret til Rogaland Høyre. Aleksander deltok på EU-akademiet 2013.

Marthe Oldernes

Marthe er 21 år og kommer fra Trondheim. Hun tar en master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Marthe er for tiden leder av Studenter for EU Oslo og medlem av internasjonalt utvalgt. Marthe jobber for advokatfirmatet Grette. Marthe er medlem i Unge Høyre og deltok på EU-akademiet 2013.

 

Valgkomiteens innstilling til internasjonalt utvalg:

Arton Baftiu

Arton er 26 år, opprinnelig fra Kosovo, men bor i Oslo. Han er utdannet farmasøyt og jobber for Statens Legemiddelverk. Arton har erfaring fra Albansk Ungdom og Studentforening, hvor han nå er nestleder, og tidligere har vært leder. Arton har god kunnskap om Balkan som er sentralt for mye av det internasjonale arbeidet til Europeisk Ungdom.

Militsa Kostova

Militsa er 22 år og kommer fra Bulgaria. Hun tar en master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. For øyeblikket er hun politisk nestleder i Studenter for EU Oslo. Tidligere har hun vært nestleder i Akershus Europeisk Ungdom og fylkessekretær i Oslo Europeisk Ungdom. Militsa deltok på EU-akademiet 2013. Hun er partipolitisk nøytral.

Erlend Bøe

Erlend er 20 år og kommer fra Florø i Sogn og Fjordane. Erlend bor i Tromsø hvor han studerer statsvitenskap ved universitetet. Erlend er leder av Troms Europeisk Ungdom, og styremedlem i Tromsø Unge Høyre. Erlend har også en rekke studentpolitiske verv.

Suzanne Nedrum

Suzanne er 20 år og kommer fra Stavanger, men bor for øyeblikket i Paris. Hun tar gjenvalg etter å ha vært medlem av internasjonalt utvalg i to perioder. Suzanne har tidligere vært leder av Stavanger Europeisk Ungdom. Hun sitter også i bystyret i Stavanger for Høyre og deltok på EU-akademiet 2010.

 

Valgkomiteens innstilling til desisjonskomité:

Anne Margrethe Lund (leder)

Anne er 26 år og kommer fra Kongsvinger. Hun er tidligere leder av Europeisk Ungdom. Anne studerer for øyeblikket ved UiO.

Marlene Hakkebo

Marlene er 24 år og kommer fra Smøla i Møre og Romsdal. Marlene har blant annet vært sentralstyremedlem og internasjonalt ansvarlig i to perioder i Europeisk Ungdom. Marlene studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Anders Bø

Anders er 28 år og kommer fra Oslo. Anders har blant annet vært sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom. Han jobber i DNB.