Valgkomitéens innstilling 2021-2023

Valgkomiteen ble valgt av landsmøtet 2019 og har bestått av Morten Grinna Normann, Sarah Frost Logan, Simen Eriksen Hustoft, Drenusha Suka og Isabell Pettersen Vikan.

Valgkomiteen har innstilt på landsmøtevalgte verv for perioden 2021-2023. Alle innstillingene er enstemmige.

Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomite@europeiskungdom.no.SENTRALSTYRET


Leder
Kristine Meek Stokke, 19 år (ny i dette vervet)

Kristine studerer for tiden europapolitikk ved Kings College London, og jobber som Marketing intern for Keystone Academic Solutions. Hun var medlem av internasjonalt utvalg fra 2019 frem til hun ble valgt inn i sentralstyret høsten 2020. Tidligere har hun blant annet vært leder for Oslo Europeisk Ungdom, leder for Vestre Aker Unge Høyre, styreleder for UngOrg og nestleder i Oslo Press. 

Kristine har en tydelig visjon for Europeisk Ungdom, hun viser god organisasjonsforståelse og et brennende engasjement for organisasjonen. Hun legger tydelig vekt på at nøkkelen til Europeisk Ungdoms fremtidige vekst er å satse på solide og velfungerende lokal- og fylkeslag. Samtidig har hun, på tross av sin unge alder, bred erfaring fra ulike organisasjoner – en erfaring hun har med seg i denne rollen. Valgkomiteen tror Kristine, med det laget som er bygget rundt henne, vil kunne føre Europeisk Ungdom med en trygg og stødig hånd inn i fremtiden.


Organisatorisk nestleder
Emily Alison Høysæter Milde, 20 år (ny)

Emily er 20 år gammel og studerer ved Universitetet i Bergen, der hun tar bachelor i sammenliknende politikk og årsstudium innen nordisk språk og litteratur. Emily har lang erfaring fra Vestland Europeisk Ungdom, der hun har gått gradene som styremedlem, nestleder og fylkesleder. Emily har også erfaring fra AUF lokalt, der hun har vært nestleder, styremedlem og kasserer i forskjellige lag. 

Emily har blitt varmt anbefalt av en rekke personer i Europeisk Ungdom, og vil bidra til å styrke og utvikle organisasjonen for medlemmer og tillitsvalgte i hele landet. Som nestleder vil Emily være en tillitsperson hele organisasjonen kan ha stor tiltro til. Emily er en problemløser som vil sørge for at organisasjonens prosjekter og arrangementer går smidig, og sammen med resten av arbeidsutvalget vil hun kunne sørge for vekst og aktivitet både sentralt og i lokallagene.


Politisk nestleder
Jonas Molde Hollund, 19 år (ny)

Jonas er 19 år gammel og studerer organisasjonspsykologi og ledelse ved Handelshøyskolen BI i Stavanger. Han er nestleder i Rogaland Europeisk Ungdom, og har politisk erfaring fra Unge Høyre og Høyre, der han blant annet har vært leder og nestleder på lokalt nivå, i tillegg til å være vararepresentant til kommunestyret i Stavanger og valgkampsekretær for Stavanger Høyre. 

Jonas har vist solid politisk forståelse og et levende engasjement for EU-saken. Med gode refleksjoner og sterke retoriske evner vil Jonas posisjonere Europeisk Ungdom for å øke bevisstheten om hvor viktig internasjonalt samarbeid er for Norge. Jonas elsker å debattere og diskutere, og valgkomiteen er overbevist om at Jonas vil være en debattant nei-siden vil frykte.


Studentleder
Sandra Natalie Gersh Noer, 24 år (gjenvalg)

Sandra er 24 år gammel og studerer økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo, og har tidligere studert sosiologi ved Universitetet i Oslo. Sandra har den siste perioden innehatt vervet som studentleder i Europeisk Ungdom, og arbeidet hennes har fått skryt fra flere hold. Sandra vil bidra med verdifull kontinuitet i sentralleddet, og ønsker å videreutvikle Europeisk Ungdoms tilstedeværelse i studentbyer over hele landet.


Internasjonal leder
Kajsa Kirkhus, 18 år (ny i dette vervet)

Kajsa går nå siste året på Lillehammer VGS og ble valgt inn i internasjonalt utvalg i februar. Tidligere har hun blant annet vært 2. nestleder i Innlandet Europeisk Ungdom, leder av Hamar og omegn Unge Venstre og økonomiansvarlig i Elevorganisasjonen i Oppland. Hun har deltatt på EU-akademiet, rettigheter under press og Unge Venstres nasjonalakademi.

Kajsa har, på tross av sin unge alder, bred erfaring med både organisatorisk og politisk arbeid. Hun har et sterkt engasjement for organisasjonen og europasaken, samtidig som hun har mange gode ideer om hvordan man kan utvikle organisasjonen i årene fremover. Valgkomiteen mener Kajsa er riktig person til å lede internasjonalt utvalg, da hun har både engasjementet og de personlige egenskapene organisasjonen og det internasjonale arbeidet trenger i årene fremover. 


Sanne Torsvik, 19 år (ny)

Sanne er nettopp ferdig som sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen, der hun har hatt ansvar for internasjonalt utvalg. Hun har tidligere vært fylkesleder i Elevorganisasjonen i Hordaland og nestleder i Elevorganisasjonen i Vestland. Sanne er en allrounder, med stor interesse og kompetanse for både politikk og organisasjon. Valgkomiteen tror at hun vil kunne ta mange forskjellige sentralstyreoppgaver på strak arm.


Ismael Odin Årthun, 25 år (gjenvalg)

Ismael har erfaring fra Unge Venstre og næringslivet, hvor han siden 2017 har drevet egen virksomhet. Ismael brenner for europasaken og ønsker å jobbe videre med arbeid og prosjekter sentralstyret har satt i gang i inneværende periode. Ismael har jobbet spesielt med høstkonferansen og jobber nå aktivt med planleggingen av studentkonferansen. Han har også jobbet med fylkesoppfølgning, kampanjer, sosiale medier og grafisk arbeid. Ismael bidrar til å skape kontinuitet og stabilitet i styret. 


Eirik Texe, 20 år (ny)

Eirik har erfaring fra blant annet Elevorganisasjonen, AUF og Changemaker. Han har også sittet som fylkesleder i Hordaland Europeisk Ungdom. Eirik er for tiden i luftforsvaret, hvor han jobber som Crew Chief Assistent. Eirik har et skarpt organisatorisk hode som valgkomiteen mener vil være et godt bidrag i sentralstyret.


Mathias Hofgaard Bjørgung, 24 år (ny)

Mathias har vært styremedlem i Oslo Europeisk Ungdom og nestleder i Europeiske Studenter Oslo. Han har også hatt flere verv i Oslo Unge Høyre. Han har en dobbel bachelor i statsvitenskap og historie, og jobber for tiden på et koronatestsenter. Mathias tar med seg en lang fartstid i Europeisk Ungdom inn i sentralstyret, og har spennende ideer om hvordan organisasjonen skal videreutvikles.INTERNASJONALT UTVALG

Eva Camilla Knutsen, 18 år (ny)

Eva Camilla går siste året på College i England, og har bodd store deler av livet sitt i utlandet. Eva Camilla har bred organisasjonserfaring fra Unge Høyre og utenlandske frivillighetsorganisasjoner som hun ønsker å ta med seg inn i Europeisk Ungdoms internasjonale utvalg. Hun vil særlig styrke utvalgets og organisasjonens politiske tilstedeværelse i paraplyorganisasjonens (JEF) og dens politiske komiteer og utvalg. 


Hedda Marie Grieg Riisnæs, 22 år (ny)

Hedda kommer fra Bærum og har en bachelorgrad i Statsvitenskap fra UiT – Norges Arktiske Universitet. For øyeblikket tar Hedda enkeltemner i statsvitenskap, samtidig som hun leder Troms og Finnmark Europeisk Ungdom og er styremedlem i Arbeiderpartiets Studentlag i Tromsø. Hun har tidligere ledet Statsvitenskapelig linjeforening ved UiT. Hedda ser frem til å fremme Europeisk Ungdoms internasjonale arbeid i lokallag og støtte utvalget med gjennomføring av prosjekter som genererer nye medlemmer. 


Håkon Magnussen, 19 år (gjenvalg)

Håkon har tidligere vært leder for Bodø AUF, nestleder og internasjonalt ansvarlig i AUF i Nordland og sitter nå i kommunestyret i Bodø. Håkon har imponert som medlem av internasjonalt utvalg helt fra da han ble valgt inn våren 2019. Han har mye politisk erfaring, og sitter på mye kunnskap om internasjonal politikk og internasjonalt utvalg. 


Benedikte Svendsen, 22 år (ny)

Benedikte studerer sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Hun har lang fartstid i Europeisk Ungdom, blant annet som nestleder og fungerende leder i Rogaland og som styremedlem i Europeiske Studenter Bergen. Hun har lang erfaring fra Unge Høyre og har i tillegg være ungdomsambassadør for Plan International Norge og styremedlem i Elevorganisasjonen i Rogaland. Benedikte ser frem til å bidra til å styrke samarbeidet mellom Europeisk Ungdom og våre europeiske søsterorganisasjoner gjennom felles prosjekter.VALGKOMITEEN


Sarah Frost Logan, 25 år, leder (gjenvalg)

Sarah har vært aktiv i Europeisk Ungdom lenge, og har erfaring fra styret i Rogaland, Europeiske Studenter Oslo, som direktevalgt og som nestleder 2017-2018. Den siste perioden har hun også vært medlem av valgkomiteen. Sarah har studert samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo og jobber nå som seniorkonsulent ved sosialantropologisk institutt, UiO


Øyvind Hartveit, 26 år (ny)

Øyvind kommer fra Osterøy, men bor nå i Oslo. Han var internasjonal leder i Europeisk Ungdom fra 2017 til 2019, og var styremedlem og leder i Hordaland Europeisk Ungdom i perioden 2014-2017. Han har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi og er nå rådgiver i Statens legemiddelverk. 


Knut André Sande, 24 år (ny i dette vervet)

Knut kommer fra Sandnes og har lang fartstid bak seg i Europeisk Ungdom. Han har blant annet vært fylkesleder i Rogaland, medlem av internasjonalt utvalg, og de siste fem årene sittet som nestleder og leder i sentralstyret. Knut har en bachelorgrad i rettsinformatikk, og studerer nå rettsvitenskap i Oslo.


Drenusha Suka, 27 år (gjenvalg)

Drenusha har lang fartstid i Europeisk Ungdom, blant annet som internasjonal leder i 2016-2017. Hun har også vært aktiv i paraplyorganisasjonen JEF både i perioden som IU-leder og i ettertid. Denne perioden har hun også vært medlem av valgkomiteen. Hun har to mastergrader, én fra Universitetet i Oslo og en fra Queen Mary University i London. I dag jobber hun som konsulent for IBM i London. 


Max Henrik Arvidsson, 21 år (ny i dette vervet)

Max er opprinnelig fra Stockholm, men har bodd i Oslo siden 2013. Han har vært sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom denne perioden i tillegg til å være formand i Den Konservative Studenforeningen. Max har lang fartstid i både Europeisk Ungdom og Unge Høyre.

*Sarah Logan og Drenusha Suka har ikke deltatt i behandlingen av innstillingen på valgkomité.KONTROLLKOMITEEN


Anna Handal Hellesnes, 22 år, leder (ny i dette vervet)

Anna bor for tiden i Edinburgh hvor hun studerer historie og politikk ved University of Edinburgh. Anna har tidligere vært sentralstyremedlem i både Europeisk Ungdom og Elevorganisasjonen, og har i perioden 2019-2021 vært nestleder i Europeisk Ungdom.


Felix Volpe, 24 år (ny i dette vervet)

Felix har lang politisk erfaring fra arbeid som leder av AUF i Telemark, folkevalgt i Skien Kommune, organisasjonssekretær i Elevorganisasjonen og som sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom. Felix jobber nå som generalsekretær i Hyperion, og studerer kommunikasjonsledelse ved BI. 


Simen Eriksen Hustoft, 28 år (ny i dette vervet)

Simen har lang erfaring fra Europeisk Ungdom, Unge Venstre og studentpolitikken i Oslo. Han har tidligere ledet kontrollkomiteen i Unge Venstre og vært kontrollkomitémedlem i Velferdstinget i Oslo og Akershus. Han har jobbet som daglig leder i studentavisen Universitas, og tar for tiden master i historie ved Universitetet i Oslo.

*Simen Eriksen Hustoft har ikke deltatt i behandlingen av innstillingen på kontrollkomité.REVISOR

Hilde Mathisen Sletteberg (gjenvalg)