Valgkomiteens innstilling 2019-2021

Valgkomiteen ble valgt av landsmøtet 2017 og har bestått av Ingvild Oline Kreÿ, Ane Bilstad Brøyn, Anette Kristine Davidsen, Jon Folkestad Jarane og Andreas Brandt.

Valgkomiteen har innstilt på landsmøtevalgte verv for perioden 2019-2021. Alle innstillingene er enstemmige.

Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomite@europeiskungdom.no.

SENTRALSTYRET


Leder
Knut Andre Sande, 22 år fra Rogaland (gjenvalg)

Knut André kommer fra Sandnes i Rogaland, og flyttet til Oslo for tre år siden for å studere. Han studerer nå rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Knut André har erfaring fra både lokallag, fylkeslag og internasjonalt utvalg i Europeisk Ungdom. Han har også tidligere sittet som 1. nestleder i sentralstyret. Det at han har erfaring fra alle ledd i organisasjonen mener vi er en sjelden styrke hos en leder. 

Som leder av organisasjonen de siste to årene har Knut André vært en viktig drivkraft for å sikre organisasjonsbygging og synlighet i mediene. Han er en allsidig leder, med kompetanse både politisk og organisatorisk – noe vi mener har vist seg være viktig. De siste årene har sentralstyret opplevd stor utskiftning internt, og her har Knut André spilt en viktig rolle i å sikre stabilitet og kontinuitet for både gamle og nye tillitsvalgte. 

Knut André har en imponerende arbeidskapasitet, og evne til å se hva som må gjøres og når det må gjøres. Han har en lederstil som bygger på stabilitet, inkludering, gjennomføringskraft og nytenkning. Han er også reflektert over sine svakere sider, og har utviklet seg mye de siste to årene. Derfor tror vi han vil bli en enda bedre leder for organisasjonen de neste to årene. Viktigst av alt har Knut André et EU-engasjement uten like, noe som gjør at han alltid setter organisasjonen fremst. På bakgrunn av disse betraktningene mener valgkomiteen at Knut André er riktig person til å lede Europeisk Ungdom videre de neste to årene.


Politisk nestleder
Bhanuja Rasiah, 22 år fra Buskerud (ny i dette vervet)

Bhanuja, eller Bano som mange kjenner henne som, kommer fra Drammen. Hun har har lang fartstid i Europeisk Ungdom, AUF og Arbeiderpartiet. Hun har vært aktiv i Buskerud Europeisk Ungdom og har sittet i sentralstyret i Europeisk Ungdom i litt over ett år som sentralstyremedlem og 2. nestleder. Hun ble supplert inn i fjor og tok sentralstyret med storm med sitt sterke politiske engasjement og gode humør. Bano har vist stor politisk teft, en evne til å engasjere andre i organisasjonen, samt rekruttere nye medlemmer. Bano kjenner politiske prosesser, er retorisk flink og vil i større grad bidra til at Europeisk Ungdom setter politiske saker på dagsorden.  


Organisatorisk nestleder
Anna Handal Hellesnes, 21 år fra Akershus (ny i dette vervet)

Anna kommer fra Akershus og har sittet i sentralstyret siden 2018. Hun studerer historie og politikk ved Universitetet i Edinburgh og har lang erfaring innen organisasjonsarbeid. Anna har blant annet hatt en rekke verv i Elevorganisasjonen, senest som fylkesleder i Akershus og deretter som sentralstyremedlem. Hennes erfaring innen organisatorisk arbeid og økonomihåndtering vil komplementere ledelsen og bidra til en robust organisasjon. Anna har blant annet hatt ansvar for flere store arrangementer i Europeisk Ungdom, der hun har vist seg som en god lederfigur og planlegger uten like. 


Maria Koch Haugane, 21 år fra Rogaland (ny)

Maria kommer fra Stavanger, studerer master i rettsvitenskap ved UiO og arbeider som studentmedarbeider for Arntzen de Besche. Hun har i den foregående perioden vært direktevalgt i Europeisk Ungdom og har politisk erfaring fra AUF, blant annet som fylkessekretær for AUF i Rogaland og organisatorisk nestleder. Maria har også vært studentmedarbeider for advokatkollegiet Kindem og Co. Maria har et stort engasjement for å få flere jenter og kvinner til å engasjere seg politisk, noe hun vil ta med seg videre i sitt arbeid i Europeisk Ungdom. 


Aurora Hårtveit, 22 år fra Hordaland (ny)

Aurora kommer opprinnelig fra Agder, men studerer for tiden i Bergen hvor hun tar en mastergrad i sammenliknende politikk. Aurora har tidligere vært praktikant ved både den norske ambassaden i Budapest og NHO sitt kontor i Brussel. Hun har allerede sittet to perioder i Internasjonalt utvalg, og har et engasjement for internasjonal politikk som få andre har. Aurora har også politisk erfaring fra Høyres Studenter hvor hun har hatt en rekke verv. Aurora besitter bred kunnskap om EU og har allerede bygget seg et nettverk i JEF som vil være nyttig videre inn i Internasjonalt utvalg. 


Felix Volpe, 22 år fra Telemark (gjenvalg)

Felix har vært sentralstyremedlem siden 2018, studerer kommunikasjonsledelse ved BI og er fra Skien. I tillegg er han organisasjonssekretær for Elevorganisasjonen. Han har lang politisk erfaring, både fra arbeid som leder av AUF i Telemark og folkevalgt i Skien kommune. Felix vil være et godt tilskudd til sentralstyret og bidra godt med sitt gode humør, det utrettelige pågangsmotet og sin ståpåvilje. 


Håvard Rørtveit, 20 år fra Rogaland (ny)

Håvard kommer fra Sandeid men bor i Bergen, hvor han studerer sammenlignende politikk ved universitetet. Han er også folkevalgt for Vindafjord kommune, kampanjeleder for høyres lokallag i samme kommune og har i den foregående perioden vært direktevalgt til landsstyret i Europeisk Ungdom. Håvard har lang politisk erfaring fra Høyre og Unge Høyre, der han blant annet har vært valgkampsekretær for Hordaland og Bergens Unge Høyre. Håvard har dedikert mye tid til Europeisk Ungdom de siste årene og vist stort engasjement på landsstyremøtene og på nasjonale arrangementer, og vil være et godt politisk tilskudd til sentralstyret.  


Max Henrik Arvidsson, 19 år fra Oslo (ny)

Max er opprinnelig fra Sverige, men har bodd mange år i Oslo. Han er styremedlem i Oslo Høyres Studentforening og tidligere 1. nestleder og fungerende leder i Oslo Europeisk Ungdom. Max er delvis i forsvaret i Trønderlag og delvis i Oslo når han har fri. Fra april 2019 skal han flytte permanent til Oslo. I tillegg til politisk teft har Max gått medielinjen på Elvebakken Videregående og har grafisk kompetanse som vil være viktig for Europeisk Ungdom fremover. 


Saida Tufa, 19 år fra Oslo (gjenvalg)

Saida kommer fra Oslo og har sittet i sentralstyret i Europeisk Ungdom siden våren 2019. Hun studerer på Universitetet i Oslo og har tidligere vært aktiv i både Operasjon Dagsverk og Elevorganisasjonen, der hun blant annet har jobbet med seminaransvar og kampanjeutvikling. Hun har også sittet som nestleder i Sentralt Ungdomsråd i Oslo, der hun jobbet med politikkutvikling. Saida er en organisatorisk sjel og vil blant annet bidra til å styrke lokallagene i Europeisk Ungdom. 


Sandra Natalie Noer, 23 år fra Oslo (ny)

Sandra kommer fra Oslo og har erfaring fra Europeiske Studenter Oslo, der hun nå sitter som organisatorisk nestleder og tidligere har vært sosialt ansvarlig. Hun har en bachelorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo og studerer nå økonomi på BI. Sandra har også tilegnet seg mye organisatorisk erfaring gjennom deltidsjobben sin som konsulent på Universitetet i Oslo, der hun blant annet jobber med studentkontakt og relevante forskrifter. Sandra er spesielt opptatt av å rekruttere nye medlemmer og gjøre Europeisk Ungdom til en mer inkluderende organisasjon.


Sander Vestby, 18 år fra Oppland (ny)

Sander bor på Hov i Oppland og har tidligere vært aktiv i Europeisk Ungdom, blant annet gjennom arbeid i resolusjonskomiteen og vunnet flere vervekonkurranser. Han har også vært fylkesleder for Oppland Europeisk ungdom og har tidligere vært aktiv i AUF. Sander skal gå siste året på videregående nå, og vil være et engasjert og lærevillig sentralstyremedlem. 



INTERNASJONALT UTVALG


Håkon Andreassen Magnussen, 18 år fra Nordland (gjenvalg)

Håkon kommer fra Bodø og har sittet i Internasjonalt Utvalg siden tidlig vår 2019. Han er leder for Bodø AUF, tidligere nestleder for AUF i Nordland og er fra denne perioden valgt inn i kommunestyret i Bodø. Håkon har jobbet mye med internasjonal politikk tidligere, blant annet som internasjonalt ansvarlig i AUF i Nordland. Han ønsker å videre jobbe med internasjonale spørsmål Europeisk Ungdom, særlig fra et nordnorsk perspektiv. 


Kristine Meek Stokke, 17 år fra Oslo (ny)

Kristine er styreleder for UngOrg, tidligere leder for Vestre Aker Unge Høyre og Oslo Europeisk Ungdom. Hun har også vært første nestleder for Oslo Press, frivillig i Oslo Røde Kors og studerer for tiden Europastudier med spansk i London. Kristine er veldig interessert i internasjonal politikk og ønsker å bidra til tross for at hun bor i et land som ønsker å forlate EU. 


Marie Hansen, 18 år fra Møre og Romsdal (ny)

Marie har sittet som 1. nestleder i Møre og Romsdal Europeisk Ungdom den siste perioden, samtidig som hun har vært leder i Ålesund Unge Høyre. Hun sitter også for tiden i ungdomsrådet i Ålesund Kommune. Marie skal bo i Polen i et år og ønsker å bidra til Europeisk Ungdoms internasjonale arbeid derfra. 


Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen, 23 år fra Østfold (ny)

Njål er fra Fredrikstad men bor for tiden i Bergen, hvor han studerer sammenlignende politikk ved Universitet i Bergen. Han er tidligere styremedlem for Høyres Studenterforening i Bergen og tidligere bystyrerepresentant for Fredrikstad Kommune. Njål er svært engasjert i internasjonal sikkerhetspolitikk og ønsker å ta denne interessen med seg inn i et verv i Internasjonalt utvalg. Han har også sittet en periode i Internasjonalt utvalg tidligere.



VALGKOMITEEN


Isabell Vikan, 26 år fra Tromsø (ny)

Isabell kommer fra Tromsø og har lang fartstid bak seg i Europeisk Ungdom, blant annet som nestleder og som generalsekretær. Hun har en mastergrad i organisasjon og ledelse og jobber nå med kommunikasjon på Stortinget. 


Drenusha Suka, 26 år fra Oslo (ny)

Drenusha har også lang fartstid fra organisasjonen, blant annet som internasjonal leder i 2016-2017. Hun har også vært aktiv i JEF både mens hun var internasjonal leder, og i ettertid. Hun har to mastergrader; én fra Universitetet i Oslo og en fra Queen Mary University i London. Nå jobber hun i London. 


Simen Eriksen, 27 år fra Akershus (ny)

Simen satt i sentralstyret til Europeisk Ungdom for to år siden, og blant annet vært leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus. Han har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo og jobber nå i Universitas. 


Morten Grinna Normann, 27 år fra Østfold (ny)

Morten har lang politisk og organisatorisk erfaring. Han har tidligere vært sentralstyremedlem for Elevorganisasjonen, han har arbeidet for Unge Venstre og vært nestleder for Velferdstinget i Oslo og Akershus. Han jobber nå i Politiet med EU-innvandring og arbeidsinnvandring. 


Sarah Frost Logan, 22 fra Rogaland (ny)

Sarah har vært aktiv i Europeisk Ungdom lenge, både lokalt i Europeiske Studenter Oslo og som sentralstyremedlem fra 2017-2018. Sarah har studert samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo og jobber nå som studiekonsulent ved UiOs humanistiske fakultet. 



DESISJONSKOMITEEN

Leder
Caroline Hoff, 23 år fra Buskerud (ny i dette vervet)*

Caroline kommer opprinnelig fra drammen, men bor for tiden i Oslo og arbeider som politisk rådgiver for lederen av Unge Høyre. Hun har sittet en periode i sentralstyret til Europeisk Ungdom og har sittet to perioder som fylkesleder for Buskerud Europeisk Ungdom. Hun har i tillegg lang erfaring fra Høyre, blant annet som bystyrerepresentant i Drammen.

*Andreas Brandt har erklært seg inhabil ved behandlingen av Carolines kandidatur og har derfor ikke vært en del av denne behandlingen.


Halfdan Garder, 25 år fra Akershus (ny)
Halfdan har sittet i sentralstyret til Europeisk Ungdom siden 2017 og før det var han aktiv i Europeiske Studenter Oslo. Han har studert Europastudier ved Universitetet i Oslo og studerer nå ved historisk fakultet på NTNU i Trondheim. 


Anne Helene Bakke, 25 år fra Østfold (ny)

Anne Helene satt i sentralstyret til Europeisk Ungdom i 2016 og 2017 og hun har vært nestleder i Norsk Studentorganisasjon. Hun studerer juss på Universitetet i Oslo, jobber som studentmedarbeider ved Det Norske Videnskaps-akademi, og er aktiv i Halden Venstre. 


DIREKTEVALGTE

Valgkomiteen innstiller på å ikke innstille på direktevalgte ettersom det foreligger forslag om vedtektsendring om å fjerne direktevalgte. Dersom dette ikke blir vedtatt vil 3 direktevalgt-verv måtte velges på åpen post på landsmøtet.