Valgkomiteens innstilling 2017-2019

Valgkomiteen ble valgt av landsmøtet 2016 og har bestått av Ann Helen Skaanes, Camilla Walstad, Kasper Nordeng Larsen, Jon Folkestad Jarane og Fredrik Vaaheim.

Valgkomiteen skal innstille på alle landsmøtevalgte verv for perioden 2017-2019. Alle innstillingene er enstemmige.

Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomite@europeiskungdom.no.

SENTRALSTYRET

Sentralstyret leder det daglige politiske og organisatoriske arbeidet i Europeisk Ungdom i tråd med styringsdokumentene vedtatt av Landsmøtet. Valgkomiteen skal innstille på leder, 1. nestleder, 2. nestleder, samt 6 eller 8 sentralstyremedlemmer.

Leder

Knut André Sande (20)

Knut André kommer fra Sandnes i Rogaland, og flyttet til Oslo for ett år siden for å studere Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet på UiO. Knut André er medlem i Unge Venstre og har mange års erfaring fra Europeisk Ungdom. Valgkomiteen anser det som en styrke at Knut André har erfaring fra alle deler av organisasjonen, både det lokale, det nasjonale og det internasjonale.

Som fylkesleder bygget han opp Rogaland Europeisk Ungdom til å bli et av organisasjonens sterkeste fylkeslag ved hjelp av medlemsrekruttering og opprettelse av flere lokallag. Han har også sittet en periode i internasjonalt utvalg og har siden det deltatt på flere arrangement i regi av Young European Federalists (JEF) og Europeisk Ungdoms søsterorganisasjoner.

Han sitter for tiden som 1. nestleder i Europeisk Ungdom og det siste året har Knut André jobbet med både politisk arbeid, kommunikasjon og organisasjonsutvikling. Han har vist at han takler både politiske og organisatoriske oppgaver – og utfordringer. Knut André er veldig opptatt av at Europeisk Ungdom må bli mer synlige for potensielle medlemmer og ønsker å bidra til at Europeisk Ungdom vokser og blir en desto mer relevant organisasjon.

Knut André har en imponerende arbeidskapasitet. Han er opptatt av å ta imot alle nye medlemmer på en god måte, og har vist at han jobber godt med alle typer mennesker. Dette er en viktig egenskap man trenger som leder i en ungdomsorganisasjon. Videre utfordrer han seg selv stadig vekk for å forbedre sine svake sider. Derfor mener valgkomiteen at han ikke bare kan ta over lederansvaret fra dag én, men også kommer til å vokse i rollen. Med dette som bakgrunn anser valgkomiteen Knut André som den best egnede kandidaten til å lede Europeisk Ungdom de to neste årene.

1. nestleder

Simen Eriksen (25)

Simen har sittet i sentralstyret Europeisk Ungdom i to år, og kjenner organisasjonen veldig godt. Han bakgrunn som leder i Akershus Unge Venstre, samt sittet som vara til sentralstyret i samme organisasjon. Simen har vært nestleder og leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus. Høsten 2017 skal han fortsette på sin masteroppgave i historie ved UiO og ha et internship i kommunikasjonsselskapet Gambit.

Kvalitetene som gjør at valgkomiteen mener at Simen egner seg som nestleder er at han er engasjerende og kreativ. Han går godt overens med andre, har mange gode ideer, og er ikke redd for å komme med konstruktive innspill. Han er opptatt av å tenke langsiktig, og har gode strategiske tanker om organisasjonen.

Simen har lang erfaring fra sentralstyrearbeid i Europeisk Ungdom, noe som bidrar til kontinuitet i det som blir et ganske ferskt sentralstyre. I tillegg til å være flink organisatorisk har han også jobbet mye med lobbyarbeid gjennom studentpolitikken.  Simen har også erfaring med lederrollen, kommunikasjonsarbeid og grafisk utforming.

2. nestleder

Sarah Frost Logan (20)

Sarah er opprinnelig fra Stavanger og har flyttet til Oslo for å studere samfunnsgeografi på UiO. Det siste halvannet året har hun sittet som styremedlem og nestleder i Europeiske Studenter Oslo. Samtidig har hun jobbet som faddersjef på det samfunnsvitenskapelige fakultet og har erfaring med å jobbe målrettet for å inkludere nye studenter.

Sarah har vært tillitsvalgt i både lokallag i Unge Venstre og på fylkesplan i Europeisk Ungdom. Hun vet hvordan det er å jobbe i en liten organisasjon med begrensede midler, og viser at hun forstår Europeisk Ungdoms styrker og utfordringer – og vil arbeide med å forbedre alle deler av organisasjonen sammen med medlemmer og tillitsvalgte.

Egenskapene som gjør at valgkomiteen mener at Sarah egner seg som nestleder er at hun arbeider svært organisert og strukturert, hun er pålitelig og ansvarsfull, dessuten er hun positiv og inkluderende. Sarah har erfaring med både det å være leder og det å jobbe i team med mange ulike personlighetstyper.

Sentralstyremedlemmer

Stephen Jørstad (26)

Stephen kommer fra Tromsø og har sittet som sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom i én periode. Han har tidligere erfaring fra Oslo Europeisk Ungdom. Stephen har også bakgrunn fra AUF i Oslo, Natur og Ungdom, Operasjon Dagsverk og en rekke andre ungdomsorganisasjoner. Stephen har bred organisasjonserfaring og har mange tanker om hvordan organisasjonen bør utvikles videre og hva som burde prioriteres.

Synnøve van Dijke Bjertnes (22)

Synnøve er halvt nederlandsk og kommer fra Hedmark. Hun bor i Oslo og jobber for tiden som bedriftsrådgiver og har tre års arbeidserfaring innen salg og markedsføring. Av relevant politisk erfaring har hun engasjert seg som fylkesleder for Hedmark Natur og Ungdom, sittet i Unge Venstre sitt klima- og miljøutvalg og har hele tre perioder bak seg som direktevalgt landsstyremedlem i Europeisk Ungdom.

Øyvind Hartveit (22)

Øyvind kommer fra Osterøy og har vært styremedlem og leder av Hordaland Europeisk Ungdom i perioden 2014-2017. Nå er han styremedlem i nyopprettede Europeiske Studenter Bergen. Til daglig studerer Øyvind arbeids- og organisasjonspsykologi på Universitetet i Bergen. Denne høsten er han på Erasmus-utveksling i Nederland. Han vant EU-akademiet 2016 og er meget sterk både organisatorisk og politisk.

Jakob Schram (21)

Jakob kommer fra Oslo og er politisk nestleder i Europeiske Studenter Oslo. Han var deltaker på EU-akademiet høsten 2016. For tiden tar han en bachelor i internasjonale studier på Universitetet i Oslo. Jakob har bakgrunn fra Sosialistisk Ungdom, AUF og YATA Oslo. Som styremedlem trives Jakob med de fleste oppgaver, men ønsker særlig å bidra med strategisk organisasjonsutvikling og kommunikasjonsarbeid.

Evi Jaman (20)

Evi er 20 år og kommer fra Stavanger og Bulgaria. Hun har sittet i internasjonalt utvalg i én periode fra 2016/2017. For tiden studerer Evi psykologi i Swansea, Wales. I tillegg til bakgrunnen fra internasjonalt utvalg har hun også vært aktiv i Rogaland Europeisk Ungdom og Rogaland Unge Venstre. Evi er svært positiv og strukturert, og ønsker å fortsette å jobbe med det internasjonale arbeidet til Europeisk Ungdom i sentralstyret.

Halfdan Magnus Garder (23)

Halfdan kommer fra Lørenskog i Akershus. Han fullførte i vår en bachelor i Europastudier fra UiO og har nå påbegynt en mastergrad innenfor samme emne på NTNU i Trondheim. Han har sittet i styret i Europeiske Studenter Oslo, og har også hatt verv i forbindelse med studiet sitt på UiO. Halfdan er positiv, konstruktiv og går overens med alle, og ønsker å gjøre Europeisk Ungdom til en mer åpen og inkluderende organisasjon for nye medlemmer.

Else Karin Bjørheim (18)

Else kommer fra Stavanger. Hun er leder i Rogaland Europeisk Ungdom og Stavanger Unge Høyre. Hun har begynt å studere statsvitenskap på Universitetet i Stavanger. Else er alltid blid og positiv, og er spesielt opptatt av at nye medlemmer skal bli tatt godt imot. Else ønsker også å bidra til en jevnlig god kontakt mellom fylkeslagene, lokallagene og sentralstyret.

Snorre Sandberg (25)

Snorre er fra Drøbak i Akershus. Han har sittet som nestleder og leder i Akershus Europeisk Ungdom, og har også bakgrunn fra Unge Høyre. Snorre studerer russisk på Universitetet i Oslo og har flere års erfaring fra Forsvaret. Snorre er utadvendt, liker å tenke nytt og bringe nye diskusjoner til torgs. Han ønsker å bidra til å styrke Europeisk Ungdoms nasjonale arrangementer.

INTERNASJONALT UTVALG

Utvalget administrerer alt av organisasjonens internasjonale arbeid, både egne prosjekter og arbeidet med Young European Federalists (JEF), Europeisk Ungdoms paraplyorganisasjon. Utvalget ledes av et sentralstyremedlem, mens de fire øvrige medlemmene av utvalget velges av landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.

Aurora Hårtveit (21)

Aurora er fra Kristiansand og studerer sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Hun er engasjert i studentpolitikken og leder Høyres Studenter Bergen. Aurora har sittet én periode i internasjonalt utvalg og i den neste perioden ønsker hun blant annet å videreutvikle det nyoppstartede pilotprosjektet om demokratibygging i Ukraina.

Rutkay Sabri (20)

Rutkay er fra Drammen og er aktiv i Buskerud Europeisk Ungdom. Han har også engasjert seg i mange år i Buskerud AUF. Han studerer Midtøstenstudier på Universitetet i Oslo og er i tillegg fotballtrener for barn. Rutkay ønsker å engasjere seg videre i Europeisk Ungdom for å kunne jobbe for hjertesaken: Å styrke menneskerettigheter og demokrati både i og utenfor EU.

Olav Soldal (24)

Olav er fra Bærum i Akershus og tar en master i internasjonale miljøstudier på NMBU i Ås. Fra før har han en bachelor fra CBS i København. Han har vært på utveksling i Australia i tillegg til å ha vært praktikant på den norske ambassaden der. Olav ønsker å jobbe for et sterkere samarbeid med Europeisk Ungdoms paraplyorganisasjon Young European Federalists (JEF).

Sarah Margrethe Askevold (19)

Sarah er fra Rogaland og har sittet i styret i Rogaland Europeisk Ungdom i halvannet år før hun flyttet til Oslo for å studere fransk. Hun deltok på EU-akademiet i 2016.  Hun er medlem i Unge Høyre og jobber i bokhandel. Sarah ønsker å organisere internasjonale prosjekter og samarbeide med Young European Federalists (JEF), blant annet gjennom å skrive resolusjoner.

DIREKTEVALGTE TIL LANDSSTYRET

Landsstyret er Europeisk Ungdoms høyeste organ mellom Landsmøtene. Styret består av sentralstyret, fylkesledere og 3 eller 5 landsmøtevalgte representanter direkte valgt til landsstyret.

Karl Johan Stensland (18)

Kal Johan er fra Haugesund der han går på internasjonal linje på VGS. Han har vært politisk aktiv i Unge Høyre siden han gikk i 7. klasse og har vært aktiv i Haugesund Europeisk Ungdom de siste årene. Ved siden av skole og politikk jobber han på et apotek.

Ane Breivik (19)

Ane er fra Bærum i Akershus og er tidligere fylkesleder i Akershus Europeisk Ungdom. Hun har nettopp kommet hjem fra UWC i Nederland der hun har gått på internasjonal VGS. Ane har også vært aktiv i Unge Venstre.

Ane Vangen (22)

Ane kommer fra Steinkjer i Nord-Trøndelag og var med på å starte opp Innherred Europeisk Ungdom i 2011. Hun har sittet som direktevalgt tidligere og har vært aktiv i Unge Høyre. Ane studerer til å bli massør og jobber som danser i Oslo.

Marcus Lima (20)

Marcus er fra Rogaland, men har tatt videregående i Singapore og studert i Storbritannia. Nå studerer han kjemi på Universitetet i Oslo, er medlem i Unge Høyre og aktiv i studentpolitikken.

Markus Christopher Barkenæs (19)

Markus kommer fra Oslo og har akkurat påbegynt en femårig grad i samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært styremedlem i Oslo Europeisk Ungdom fra 2015-2017 og aktiv i Oslo Unge Venstre.

DESISJONSKOMITEEN

Desisjonskomiteen har til oppgave å føre kontroll med at sentralstyrets og landsstyrets disposisjoner holder seg innenfor vedtekter, budsjettrammer og vedtak fattet av landsmøtet.

Leder: Espen Larsen-Hakkebo (31)

Espen har lang fartstid i Europeisk Ungdom. Han bygget opp Studenter for EU Oslo (nå Europeiske Studenter Oslo) og var ansatt som generalsekretær i Europeisk Ungdom. I tillegg har han sittet som styremedlem i Europeisk Ungdoms paraplyorganisasjon, Young European Federalists. Før jobbet han i Geelmuyden Kise i Brussel og er nå i ansatt i North Sailing.

Benedikte Vivaas Kise (28)

Benedikte kommer fra Stavern i Vestfold og har lang erfaring fra Europeisk Ungdom. Hun har vært aktiv i Studenter for EU Oslo (nå Europeiske Studenter Oslo) og vært både sentralstyremedlem og nestleder i Europeisk Ungdom. Hun har sittet i styret til LNU, der Europeisk Ungdom er medlem.

Kasper Nordeng Larsen (26) *

Kasper er fra Tromsø og har tidligere vært aktiv i Tromsø Unge Høyre og Tromsø Europeisk Ungdom. Han har sittet i tre perioder som sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom og vært medlem av valgkomiteen det siste året. Kasper jobber i Røyken der han er under opplæring for å bli flyveleder i Avinor.

* Kasper har sittet i valgkomiteen inneværende periode, men har ikke vært med på å behandle sitt eget kandidatur.

VALGKOMITÉ

Andreas Brandt (25)

Andreas kommer fra Drammen og er leder av Europeisk Ungdom frem til landsmøtet i oktober 2017. Tidligere har han vært sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom, samt fylkesleder og -sekretær i AUF i Buskerud. Han sitter nå i kommunestyret i Drammen for Arbeiderpartiet. Han tar en bachelorgrad i Europastudier fra UiO og har tidligere organisasjonserfaring fra Operasjon Dagsverk.

Ane Bilstad Brøyn (23)

Ane kommer fra Tåsen i Oslo. Hun har nå begynt på en mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har tidligere studert i Edinburgh i Skottland. Ane har denne perioden sittet som 2. nestleder i Europeisk Ungdom, og har tidligere vært aktiv i studentlaget i Oslo. Hun startet sitt politiske engasjement i Nordre Akers Ungdomsråd.

Jon Folkestad Jarane  (25)

Jon kommer fra Bergen og har vært leder av Hordaland Europeisk Ungdom og sittet i sentralstyret i perioden 2015-2016. Han har en bachelorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og studerer enkeltemner ved UiB Jon har også vært styremedlem i Bergens Unge Høyre. Jon har sittet i valgkomiteen denne perioden og ønsker gjenvalg.

* Jon har sittet i valgkomiteen inneværende periode, men har ikke vært med på å behandle sitt eget kandidatur.

Ingvild Oline Kreÿ (25)

Ingvild kommer fra Sortland i Vesterålen. Hun har bred organisasjonserfaring som valgkomiteen anser som svært nyttig, blant annet fra sentralstyret, valgkomiteen og desisjonskomiteen i Elevorganisasjonen. I tillegg har hun også sittet i styret i Hordaland Unge Venstre og styret i Studenter for EU Oslo (nå Europeiske Studenter Oslo).

Anette Kristine Davidsen (23)

Anette kommer fra Vesterålen og har erfaring fra ulike deler av Europeisk Ungdom. Hun har sittet som både styremedlem i Nordland Europeisk Ungdom, direktevalgt og sentralstyremedlem. Anette har i tillegg vært leder for AUF i Nordland og sittet som vara på Stortinget for Arbeiderpartiet. Etter studier i Oslo flyttet hun nordover og jobber nå med marin næringsutvikling i Fiskeriparken AS.

REVISOR

Revisor skal ifølge vedtektene § 4.2.15 velges av landsmøtet.

Hilde Mathisen Sletteberg

Hilde er statsautorisert revisor i Christiania Revisjon. Hun har vært revisor for Europeisk Ungdom i mange år.