Valgkampen er i gang

Kandidatene til å bli EU-kommisjonens neste president møttes mandag 28. april til en direktesendt TV-debatt på Euronews i Maastricht. Hovedtemaene var ikke overraskende EUs økonomi, utenrikspolitikk og hvordan EU skal takle økende euroskepsis og høyreekstreme partiers framgang i Europa.

Av Kasper Larsen, sentralstyremedlem

Formatet på debatten tillot ikke de største politiske angrepene da hver kandidat fikk streng taletid, og mye av premisset for debatten kom i form av spørsmål fra publikum. De grønnes kandidat Ska Keller kom seg likevel unna med å anklage høyresidens kandidat Jean-Claude Juncker for å være lite egnet til å harmonisere skattereglene i EU etter å ha «ledet et skatteparadis i EU i mange år».

Juncker holdt fast på at hans valgkamp handler om «et seriøst Europa. Et Europa som ikke drømmer, men får ting gjort». Selv om han var leder i Eurogruppen som satt opp strenge redningspakker for Portugal, Hellas og Irland, hevdet han å ikke ha «et program for sparepolitikk» og tok til orde for en lovfestet minstelønn i EU.

Venstresidens kandidat Martin Schulz lovet velgerne å jobbe for å «gi tilbake rettferdighet» og å skape «et Europa for innbyggere, ikke for banker og børsspekulanter».

Guy Verhofstadt fra De liberale holdt fram at «EU trenger mindre markedsregulering, men flere felles politikkområder». Han fokuserte også på at «eurokrisen og arbeidsløshet har ført ungdommen imot EU».

Ska Keller snakket mest om immigrasjon og energipolitikk. Hun slo fast et Europa trenger «et EU som bryr seg om vanlige folk».

Debatten skortet på konkrete løfter, men Martin Schulz gjorde det klart at hans første prioritet som kommisjonspresident ville være å få på plass et felles immigrasjonssystem for EU. Han lovte også å publisere forhandlingsmandatet i de pågående samtalene om den transatlantiske handelsavtalen mellom EU og USA.

Europaparlamentsvalget finner sted 22-25 mai i alle EU-land. Til sammen har nærmere 400 millioner europeere mulighet til å stemme i valget, som er en av de største demokratiske øvelsene i verden. Etter valgresultatet er klart nominerer Det europeiske råd (EUs statsledere og regjeringssjefer) en kandidat til vervet som kommisjonspresident etter samtaler med de forskjellige partigruppene, før Europaparlamentet i plenum offisielt velger kommisjonen og dens president.

Martin Schulz’ Party of European Socialists og Jean-Claude Junckers European People’s Party ligger an til å bli de to største partiene i valget, men hvem som blir kommisjonspresident er et åpent spørsmål. Den neste og siste TV-debatten holdes i Brussel 15. mai, 7 dager før EU-parlamentsvalget begynner 22. mai.

Du kan se debatten her: