Still til valg i Europeisk Ungdom!

Vil du være med på å utvikle Europeisk Ungdom videre?


Nå kan du stille til valg til sentralstyret, internasjonalt utvalg, desisjonskomiteen og valgkomiteen i Europeisk Ungdom.

Valgskjema finner du her.

Vi er på jakt etter engasjerte EU-sjeler, som er klare for et år fylt med nye opplevelser, nye mennesker, og ny kunnskap.
Å være tillitsvalgt i Europeisk Ungdom er spennende, lærerikt og morsomt. Du får møte mennesker fra hele landet som jobber for det samme som deg, nemlig å spre det gode ord om EU.

De sentrale tillitsvervene i Europeisk Ungdom er fylt med en variasjon av mennesker, med ulike bakgrunner og erfaringer i bagasjen. Er du kreativ, god på debatter, digger å planlegge arrangementer eller har andre interesser og egenskaper du ønsker å bruke for å fremme EU-saken, er vi interessert!

«Tiden i Europeisk Ungdom har gitt meg venner for livet, kunnskap om EU jeg aldri kunne lest meg til og erfaringer som garantert blir nyttige senere i livet. Uavhengig av om du kan mye eller lite om EU, vil du som tillitsvalgt lære mer og få nye utfordringer.
Nikolai Fjågesund, leder i Europeisk Ungdom

Still til verv selv, eller nominere noen du mener vil gjøre en god jobb i Europeisk Ungdom. Send en mail til valgkomite[a]europeiskungdom.no ved spørsmål. Vi vil snakke med så mange som mulig! 

Intervjuene vil bli avholdet av valgkomiteen under årets sommerleir i juli. Innstilling blir lagt ut fire uker før landsmøtet i september. Husk at innstillingen kun er en anbefaling. Valget skjer på landsmøtet, og det er lov å stille selv om valgkomiteen ikke innstiller deg.

Sentralstyret

Sentralstyret er satt sammen av en rekke ulike mennesker fra ulike bakgrunner og med variert kompetanse. Er du god i debatter og skriver godt, eller trives med organisering av arrangementer, møter og annet administrativt arbeid kan dette være spennende for deg med en ekstra interesse for EU og Europa.

Sentralstyret driver organisasjonen mellom landsmøtet og landsstyremøtene, følger opp organisasjonens politiske arbeid og arbeidsprogrammet, har jevnlige møter og deltar på interessante representasjonsoppdrag, for ikke å snakke om gjennomføring av kule arrangementet og muligheten til å møte spennende mennesker.

Internasjonalt utvalg (IU)

Som leder av IU vil du ha ansvar for å koordinere at IUs arbeid kommer overens med SST, sikre god arbeidsfordeling i IU og følge opp prosjekter og søknader.

Generelt jobber IU med å følge opp politikkutviklingen i JEF og arbeider for tiden med å finne gode måter å videreutvikle EU-akademiet, bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt å finne nye europeiske samarbeidspartnere.

IU krever at du har kapasitet til noe reisevirksomhet, og har mulighet til å delta på planleggingsmøter og annet forfallende arbeid.

Direktevalgt

Som direktevalgt arbeider du med diverse oppgaver, litt avhengig av hvilken kompetanse du har. Det er ett fint verv å ha for deg som ønsker å bidra i organisasjonens sentralledd, men ikke har kapasitet til ett verv i sentralstyret.

Tidligere direktevalgte har hatt oppgaver som spenner fra planlegging av sommerleir til utforming av politikk, rekruttering og bidra til informasjonsarbeid.

Hilsen valgkomiteen i Europeisk Ungdom
Aleksander Stokkebø
Benedikte Vivaas Kise
Andrea Arntzen Bondi
Runar Kjellstad Nygård
Ann Helen Skaanes