Vil du være med å utvikle morgendagens politikk?

Liker du å arbeide med politikkutforming? Nå søker vi 3-5 personer til å delta i gruppen som utarbeider forslag til nye resolusjoner, altså selveste resolusjonskomitéen!

Hvem?

Utvalget vil bli ledet av Anne Helene Bakke, sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom. Med seg trenger hun rundt tre til fem personer som kan være med å utarbeide politiske forslag. For å søke må du være betalende medlem av Europeisk Ungdom inneværende år, men det er ikke et krav at du innehar verv i organisasjonen. Det eneste kravet er at du interesserer deg for europeisk politikk, liker å gjøre research og skrive.

Oppgaver

Resolusjonskomitéens arbeid vil i hovedsak være å utarbeide resolusjoner på aktuelle politiske temaer, gjerne med utgangspunkt i Europeisk Ungdoms politiske program. Klikk her for å se lengde og format på Europeisk Ungdoms resolusjoner.

Komitéen kan enten foreslå tema selv, eller svare på forslag og bestillinger fra landsstyret eller sentralstyret.

Tidsperspektiv

Resolusjoner må forberedes 2-3 uker i forkant av landsstyremøtene, som avholdes 3-4 ganger årlig, samt før landsmøtet. Ved ekstraordinære situasjoner som organisasjonen må reagere på, kan komiteen også bli spurt om å utarbeide forslag til sentralstyret. Viktige tidspunkt:

  • Landsstyremøte desember 2016
  • Landsstyremøte februar 2017
  • Landsstyremøte juli 2017
  • Landsmøte oktober 2017
Søknadsskjema

Klikk her for å søke. Søknadsfristen gikk ut 24. november. 

 

Har du lest helt ned til denne setningen, men enda ikke søkt? Da er det på tide. Søk nå, du kommer ikke til å angre!