Vil du være med å utvikle morgendagens politikk?


Liker du å arbeide med politikkutforming? Nå søker vi 3-5 personer til å delta i gruppen som utarbeider forslag til nye resolusjoner, altså selveste resolusjonskomiteen!

HVEM?

Komiteen vil bli ledet av Halfdan Magnus Garder, sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom. Med seg trenger han tre til fem personer som kan være med å utarbeide politiske forslag. Det er et krav for deg som søker at du må være betalende medlem av Europeisk Ungdom inneværende år, men det er ikke et krav at du innehar verv i organisasjonen. De eneste forutsetningene er at du interesserer deg for europeisk politikk, liker å gjøre research, og liker å skrive.

OPPGAVER

Resolusjonskomitéens arbeid vil i hovedsak være å utarbeide resolusjoner på aktuelle politiske temaer, gjerne med utgangspunkt i Europeisk Ungdoms politiske program. Klikk her for å se lengde og format på Europeisk Ungdoms resolusjoner.

Komitéen kan enten foreslå tema selv, eller svare på forslag og bestillinger fra landsstyret eller sentralstyret.

TIDSPERSPEKTIV

Resolusjoner må forberedes 2-3 uker i forkant av landsstyremøtene, som avholdes 3-4 ganger årlig, samt før landsmøtet. Ved ekstraordinære situasjoner som organisasjonen må reagere på, kan komiteen også bli spurt om å utarbeide forslag til sentralstyret. Viktige tidspunkt:

  • Landsstyremøte februar 2018 (i forkant av vinterkonferansen)
  • Landsstyremøte juli 2018 (i forkant av sommerleir)
  • Landsstyremøte oktober 2018 (ikke fastsatt dato på høsten)

SØKNADSSKJEMA

Klikk på linken for å søke. Søknadsfristen er søndag 26. november!

https://goo.gl/forms/utF8Qz6n4lDxjTWz1