Vil du være med å utforme nytt politisk program?

Liker du å arbeide med politikkutforming? Nå søker vi 4-5 personer til å delta i gruppen som utarbeider forslag til nytt politisk program, altså selveste programkomitéen!

Hvem?

Utvalget vil bli ledet av Knut André Sande, politisk nestleder i Europeisk Ungdom. Med seg trenger han rundt 4-5 personer som kan være med å utarbeide nytt politisk program. For å søke må du være betalende medlem av Europeisk Ungdom inneværende år, men det er ikke et krav at du innehar verv i organisasjonen. Det eneste kravet er at du interesserer deg for europeisk politikk, gjerne har noen gode og spenstige idéer, liker å gjøre research og skrive.

Oppgaver

Programkomitéens arbeid vil i hovedsak være å utarbeide utkast til nytt politisk program. Det politiske programmet er selve grunnplattformen for alt det politiske vi som organisasjon gjør, og utarbeides for 2 år av gangen. Klikk her for å se vårt politiske program for perioden 2015-2017.

Komitémedlemmene kan foreslå ny politikk selv, men det vil selvfølgelig også åpnes opp for innspill fra resten av organisasjonen.

Tidsperspektiv

Programkomitéen starter opp arbeidet sitt i februar, og det blir flere møter utover våren. Førsteutkast skal være ferdigskrevet innen juni.

Nyttig datooversikt:

  • Sentralstyremøte 21. januar – komitéen innstilles
  • Landsstyremøte 16. februar – komitéen velges
  • Vinterkonferansen 17. – 19. februar – komitéens medlemmer oppfordres å delta her
  • Sommerleir 22. – 26. februar – komitéens medlemmer oppfordres å delta her
  • Landsmøte september/oktober 2017 – programmet behandles og vedtas
Søknadsskjema

Klikk her for å søke. Søknadsfristen er satt til onsdag 18. januar. 

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan stilles til Knut André på mail eller facebook.

 

 

Har du lest helt ned til denne setningen, men enda ikke søkt? Da er det på tide. Søk nå, du kommer ikke til å angre!