Foto: Heiko Junge/NTB scanpix/SMK

2 skritt frem og ett tilbake

Onsdag gikk Venstre inn i regjering og fikk tre statsråder. Statsminister Erna Solberg brukte anledningen til å gjøre større endringer i regjeringens struktur, og skrotet blant annet europaministeren til fordel for en utviklingsminister. Dette var i strid med vårt krav om å videreføre ordningen med en egen europaminister.  

Da nyheten ble kjent uttalte Heidi Nordby Lunde, leder av Europabevegelsen, følgende:
– Vi er skuffet over at statsministeren ikke ser seg tjent med å ha en egen minister for EØS- og EU-saker. Dette er et felt som påvirker Norge på nær sagt alle områder.

I høst fremmet Europeisk Ungdom sammen med Europabevegelsen 6 krav til en ny regjering.
Du kan lese mer om dem her.

Med utvidet regjering følger også ny regjeringsplattform, og her var det ny politikk på flere områder. Europapolitikken går litt lengre enn tidligere. Regjeringen vil føre en aktiv europapolitikk innenfor klima, migrasjon, arbeidsliv og justis, noe som tyder på at de har lyttet til kravene våre.

– Det er positivt at regjeringen ønsker seg en ambisiøs europapolitikk. Samtidig blir det spennende å se om regjeringen klarer å levere på dette området, nå som europaministeren er tatt bort. Første stikkprøve får vi tidlig i mars, når ny europastrategi skal lanseres, kommenterer Knut André Sande, leder av Europeisk Ungdom.

Ansvaret for europapolitikken vil nå tilfalle utenriksministeren, som en av flere poster. I en tid hvor Europa er i endring og Brexit-forhandlingene er særdeles aktuelle, er det utrolig viktig å jobbe tett opp mot EU.

– Erna Solberg har med regjeringens nye europapolitikk beveget seg to skritt fram og ett tilbake. Nå er det viktig at hver statsråd er sitt EU-ansvar bevisst, og kjemper for norske interesser i Europa, avslutter Sande.