Utveksling for deg mellom 15 og 18 år

Drømmer du om å leve i et land som er en integrert del av EU, og forstå hvordan Norge på godt og vondt skiller seg fra det? Eller ønsker du kanskje å forstå hvilke utfordringer som møter de landende som ønsker å bli en del av det europeiske fellesskapet? Kunne du tenke deg å ta det politiske engasjementet ditt til et nytt nivå? Bli mange erfaringer rikere, og fyll opp CVen med attraktiv erfaring! Reis på utveksling med Youth For Understanding (YFU).

YFU tilbyr utveksling til en rekke spennende land som kan gi deg verdifull språk- og kulturkompetanse. Du kan for eksempel bo et år i Tyskland, EUs politiske og økonomiske fyrtårn! Du kan lære deg å snakke tysk like godt som en vanlig tysker, du kan lære skolesystemet og kulturen å kjenne. Bli en av de få som virkelig forstår drivkraften bak den Europeiske Union, samtidig som du kan se Europas sterkeste økonomi innenfra. Kompetanse i tysk språk og tysk kultur er dessuten svært ettertraktet i det norske arbeidsmarkedet.

Du kan også reise til land som Frankrike, Nederland og Belgia som lenge har vært en del av det europeiske prosjekt. Forstå hvorfor mange franskmenn er så motvillige til å øke pensjonsalderen, eller opplev Brussel på nært hold! En annen mulighet er å reise til et av de landene som kom inn i EU på 2000-tallet, og som kanskje strever med å fullt ut integrere seg politisk, økonomisk og kulturelt. Forstå utfordringene deres, og se nye løsninger gjennom dine kulturelle briller.

 

Som utvekslingselev bor du hos en vertsfamilie og går på skole i et annet land i et år. Gjennom året vil du lære språket de snakker, kunne forstå aspekter ved kulturen som er helt umulig å få øye på som turist. Du kan bli ekspert på et annet land, og lære deg et annet språk flytende.

YFU er en ikke-kommersiell utvekslingsorganisasjon med nesten 50 års erfaring i Norge. Deres internasjonale nettverk består av tusenvis av frivillige og vertsfamilier som engasjerer seg utfra en grunnleggende kulturinteresse og nysgjerrighet.

 

Du som er mellom 15 og 18 år kan reise på utveksling i et år med YFU. Dersom du drar det skoleåret du skal gå på VG2, vil du også få de fleste kostnadene dekket av Lånekassen.

Utvid nettverket og horisonten din – få venner fra hele verden og massevis av internasjonal erfaring!

Husk at du må søke før 1. mars det året du ønsker å reise på www.yfu.no.

YFU svarer gjerne på dine spørsmål på post@yfu.no.