Utlysning: Medlemmer til prosjektgruppe – Jenteakademiet 2015

1239610_10152010635286895_6873296281298534140_nKjære jenter!

Europeisk Ungdom skal sette ned en prosjektgruppe som skal arrangere det første Jenteakademiet i organisasjonens historie. Prosjektleder er Elise Flåten Øygaren (tidligere nestleder), og hun trenger tre staute kvinnfolk som kan være med å planlegge denne helgen sammen med henne. 

Jenteakademiet skal holdes i Oslo helgen 16.-18. oktober, og er et tilbud for jenter som er interesserte i Europa og ønsker å lære enda mer. Akademiet skal sikre at deltakerne får en politisk forståelse av hva Europa er, hva som skjer og hva som er interessant i Europa akkurat nå. I tillegg skal Jenteakademiet sikre at deltakerne er organisatorisk up to date på hvordan man bør drive en organisasjon.

Du bør være aktivt med i et ungdomsmiljø, ha et nettverk å bidra med og ha arrangert små eller store begivenheter før. Det er helt det samme om du bor i Oslo eller Mo i Rana. Det viktigste er at du har noe å komme med, og at du mener denne typen begivenheter er viktige for organisasjonen. 

Prosjektet er støttet av LNU, og prosjektgruppen vil ha ansvar for planlegging og gjennomføring av akademiet, med støtte fra generalsekretær i Europeisk Ungdom. Arbeidet begynner snarest mulig, og er ferdig etter at rapport er levert inn i etterkant av akademiet. Hovedtyngden av arbeidet vil skje nå i oppstartfasen og ukene rundt akademiet. Program må settes, foredragsholdere/skolerere må bookes og deltakere må inviteres. Under konferansen fungerer gruppen som vertskap og vil ha ansvar for at deltakerne får en god opplevelse.

Høres dette interessant ut? Vil du få erfaring med prosjektledelse? Er du opptatt av å sikre lik deltakelse i organisasjoner og få frem de gode ressursene?

Send en mail til gensek@europeiskungdom.no innen 25. juni!
Fortell kort om deg selv og hvorfor du vil være med i prosjektgruppen.