– Utelukker ikke en politisk løsning

Anne Margrethe LundDebatten om postdirektivet fortsetter på europeiskungdom.no. Anne Margrethe Lund, leder i Europeisk Ungdom, deler her sine vurderinger av Arbeiderpartiets reservasjonsvedtak.

Tore Eikeland (leder i AUF Hordaland) og Sveinung Rotevatn (leder i Unge Venstre) har tidligere denne uken presentert sine vurderinger av postreservasjonen.

Europeisk Ungdom var raskt ute med en spådom om at dette kan føre til en ny EU-debatt. Hva tenker du nå?

”Arbeiderpartiets vedtak kan meget vel vise seg å bli det uoffisielle startskuddet for en ny EU-debatt. Vetovedtaket har allerede bidratt til å endre EØS-debattens karakter. Drevne EU-debattanter vil sannsynligvis se at både ja- og nei-sidens innarbeidede retorikk om EØS er i ferd med å endre seg. Hva som skjer videre avhenger av EUs reaksjoner”, uttaler Lund.

Lund legger sterk vekt på at det er svært mange ubesvarte spørsmål som vil avgjøre EU-debattens fremtid.

”Det eneste som er sikkert er at Utenriksdepartementet får en lang vår.  Jonas Gahr Støre og diplomatiet vil få en stri tørn med både å forsvare norske interesser og å begrunne reservasjonen i EØS-komiteen”.

Ja, hvilke konsekvenser tror du en reservasjon vil medføre?

”EU kan komme til å reagere på ulike vis – og en skal passe seg for ikke å lede an i spekulasjonsgaloppen. Det som virker klart er at samarbeid om posttjenester ligger tynt an, og at fremtiden til vedlegg 11* i EØS-avtalen vil bli drøftet på politisk hold. Hvordan EU vil reagere er imidlertid helt uvisst”.

”Vi skal heller ikke utelukke muligheten for en politisk løsning mellom Norge og EU. EØS-avtalen gir oss seks måneder til å komme til enighet, og i dette tilfellet er det liten tvil om at UD ønsker å finne en løsning”, sier Lund.

”I den norske debatten mener jeg det er Nei til EU som sitter med svarteper hvis EØS-avtalen settes i spill. Både Trond Giske og Dagfinn Høybråten har det siste halvåret advart Nei til EU mot å gå for hardt i mot EØS-avtalen. Det store antallet EØS-tilhengerne på nei-siden er neppe like euforiske som Heming Olaussen (leder i Nei til EU) over reservasjonsvedtaket, og særlig ikke hvis konsekvensene for norsk næringsliv blir store”.

Kjernen i EØS-avtalen er å sikre like og forutsigbare handelsvilkår for norske næringsdrivende. Lund påpeker at det er nettopp dette som må være fokus for norske myndigheter i tiden som kommer.

”Det viktigste fremover blir å sikre best mulig vilkår for norske bedrifter og næringsdrivende, også for Posten. Her har myndighetene, og særlig AP, et stort ansvar. Jeg tviler på at næringsminister, og nei-mann, Trond Giske er særlig komfortabel med reservasjonsvedtaket. I siste instans er det hans departement som må fronte konsekvensene av et veto”.

”Det er også klart at dette er et direktiv som går rett i kjernen av Det indre marked, fri flyt av tjenester. Det blir antakeligvis Michel Barnier, kommissær for Det indre marked som nå får denne saken i fanget. Han håndterer også andre saker som angår Norge, deriblant bankinnskuddsdirektivet og direktivet som åpner for alkohol- og politisk reklame på TV. Jeg tviler på at det blir lettere for oss å hevde våre interesser i disse sakene”, uttaler Lund.

Hva tenker du om selve postdirektivdebatten og at Norge nå skal benytte seg av reservasjonsretten?

”Europeisk Ungdom er positive til bruk av reservasjonsretten, men under forutsetning av at dette skjer i unntakstilfeller der særlige interesser er satt i spill. Vi har et vedtak som sier at vi positive til postdirektivet, men respekterer Arbeiderpartiets vedtak fullt ut. Nå ser vi frem til endelig å få svar på de mange ubesvarte spørsmålene som preger EØS-debatten”, sier Lund.

”Samtidig syns jeg postdirektivdebatten illustrerer utfordringene ved EØS godt. Det er tankevekkende at noen få aktører, og dette gjentar seg fra debatt til debatt, får lov til å skape en forestilling som ikke nødvendigvis stemmer 100 overens med virkeligheten. Et konkret eksempel er påstandene om at EUs 3. postdirektiv kan føre til postombæring en dag i uka enkelte steder, når det er spesifisert i direktivet at det skal være postombæring minimum 5 dager. Dette viser at vi trenger en opplyst debatt”, avslutter Lund.

*Datasikkerhets-, post-, telekommunikasjons- og informasjonssamarbeid.