Useriøse kommentarer fortjener svar

Med jevne mellomrom dukker det opp kritikk og kommentarer fra «nettdebattkommentatorer» som snubler over nettsidene til Europeisk Ungdom. Ofte er kommentarene så usammenhengende at de er vanskelige å svare på, men  også nettroll fortjener svar. 

Her er generalsekretær, Espen Berg-Larsens svar til Hans Anton Grønskaugs spørsmål som ble postet på flere av våre facebooksider forleden dag.

EU OG VINDKRAFT? Bør ikke EU, som i sin grenseløse visdom lager direktiver vedrørende kanel og bruk av ballonger og fløyter, snart lage lover og direktiver som beskytter naturen mot voldtekt? Eller er det slik at EU er tuftet så fast til markedsprinsippene at de lager direktiver kun for å beskytte produsentene, juridisk? Er det noen der nede som ser på naturen, annet enn som salgsvare? Stole på EU? Det er en rar og fjern tanke!

Hei, Hans Anton Grønskag.
Det er litt vanskelig å svare på et såpass usammenhengende spørsmål/kommentar, men vi syntes du allikevel fortjener et svar.

Hvorvidt EU besitter en grenseløs visdom har ikke vi noen kommentarer til. EU er et samarbeid mellom 28 land på områder som du nevner i kommentaren din. Markedsregulering, frihandel og miljø er noen av disse områdene.

En rekke av EUs direktiver og forordninger er som du skriver laget for å beskytte produsenter, tilsvarende er det en rekke lover på europeisk nivå som beskytter forbrukere og arbeidere. EU er i likhet med Norge og alle andre land i den vestlige verden tuftet på markedsprinsippene. Dette er selvsagt fordi disse prinsippene til dags dato har vist seg å være de beste til å regulere bytte av arbeid og varer. Forsøk har blitt gjort for å finne alternativer til disse, men det har ikke vist seg å fungere særlig bra i praksis.

For å svare på det du beskriver som «voldtekt» av naturen, må jeg anta det er forurensing du sikter til. På dette området må hele verden bli bedre, for dette er et globalt problem. Det gjøres mye bra mange steder, men dessverre ikke nok. Det som allikevel er fint er at EU er den aktøren i verden som gjør aller mest på miljøfronten. Det har i de siste 30 årene kommet en rekke miljøreguleringer, utslippsreduksjoner og tiltak fra EU, noe som har resultert i en nedgang av utslipp og forurensning i Europa. Hvis du er interessert i dette temaet vil jeg anbefale deg å ta en titt på EUs nettsider der du kan lese mer om enkelttiltakene http://ec.europa.eu/clima/ oghttp://ec.europa.eu/environment/index_da.htm.

For å lese mer om EU og vindkraft som du ser ut til å ha en interesse for kan du se på disse sidenehttp://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm?pg=research-wind-support. EU har de siste 10 årene brukt over 60 millioner euro på å stimulere til vindkraftproduksjon.

Det er kanskje en rar og fjern tanke for deg å stole på EU – men det kan noen ganger lønne seg å ta en titt på det man skal kritisere. Det er nemlig mye som er kritikkverdig med EU, akkurat som alle andre demokratiske systemer. Vi ønsker gjerne en debatt om hvordan EU kan bli bedre, det vil vi alle være tjent med.