United Kingdom – United Europe?

cameron

Flickr/bisgovuk (CC BY-ND 2.0)

”Dersom britene gjør alvor av å gå ut av unionen, vil det ha dramatiske konsekvenser for London sitt finanssentrum, City. Uten medlemskap vil ikke finansinstitusjonene lenger ha samme påvirkning på lover og reguleringer utformet av EU,” sier sier EU-kommisjonens visepresident, Viviane Reding, i Dagens Næringsliv 25.02.

EØS-avtalen er blitt brukt som et foregangseksempel av britene på at et land kan være tilknyttet EU uten å ha et fullt medlemskap. Men som kjent er problemet med denne tilknytningsformen at parlamentarikere i EØS-landene ikke får påvirket direktivene. Når avgjørelsene skal tas, blir de vist ut på gangen.

EØS+?

Det store spørsmålet er likevel hvorvidt det er realistisk å anta at et EØS-liknende medlemskap er innen rekkevidde for britene. Aldri før har et medlemsland gått tilbake på sitt medlemskap, og samtidig beholdt alle rettighetene.

Britenes sin vegring mot nasjonal suverenitetsavståelse kan spores langt tilbake i historien. Uttrykket ”handbagism” ble lansert etter at statsminister Margareth Tatcher krevde at britene skulle få tilbake 2/3 av det de betalte inn til EU. Samtidig som britene funderer på hvordan de kan beholde sin suverenitet, er det minst like spennende å følge den større debatten i EU om hvilken retning unionen må ta, for å kunne eksistere også i fremtiden.

På den ene siden finnes det de som ønsker en dypere integrasjon. Ønsket deres er en sterke union, for eksempel gjennom felles budsjettmyndighet, som nå skal innføres med bankunionen. På den andre siden står de som ønsker mindre samarbeid og mer makt til det nasjonale nivå. Det vil innebære at for eksempel sosiale rettigheter ikke holder lik standard i alle EU-land, men bestemmes i hver nasjonalstat.

Hvilken vei medlemslandene nå velger å gå, er interessant og også nødvendig å følge med på, også for oss nordmenn. Når vi ser på globusen,er det ikke til å komme bort fra at Norge ikke er så langt unna Europa som mange liker å tro. Og hvem vet, kanskje et Europa preget av mindre makt til Brussel, er mer spiselig for EU-skeptiske nordmenn?