United 2012 er åpnet!

Leder av Europeisk Ungdom, Ninni Høver, hadde gleden av å åpne United 2012 foran en fullsatt konferansesal på Hove.

80 ungdommer fra Norge, Island, Finland, Sverige og Danmark har vært med på å skape en flott ramme rundt den første dagen av årets United. Første foredragsholder var Paal Frisvold, leder av Europabevegelsen. Frisvold er for mange kjent for sitt brennende miljøengasjement, og viet også sitt foredrag til å snakke om EUs miljøsatsning, og hvordan denne berører Norge.Hove

Etter Frisvolds innledning var det duket for Årets Europeer, og Unge Venstres leder, Sveinung Rotevatn. I forkant av United 2012 kunne de påmeldte stemme om hva Rotevatn skulle prate om. Et klart flertall av deltakerne gikk inn for ”Europe of the future”, som derfor ble temaet for foredraget. Rotevatn spår blant annet at vi vil se et sterkere EU i fremtiden.

 –       You are going to see a more unified Europe, uttalte Rotevatn.

Rotevatn har også tro på at EU vil fortsette å vokse i fremtiden

I hope and believe that Island will become a member within the next three years, fortalte Rotevatn .

Siste innleder på dag 1 var Ove Vanebo som jobber for Civita. Tittelen på Vanebos foredrag var ”Youth Unemployment – Freedom without borders?” Med 5,6 millioner unge arbeidsledige i Europa er dette et høyaktuelt tema som vekket stor interesse i forsamlingen.

 

 Prosjektet gjennomføres med støtte fra EU-programmet Aktiv Ungdom.