Ungdommens storting 2013

Europeisk Ungdom anbefaler våre medlemmer å søke seg med på Stortingets ungdomsparlament.  Stortingets ungdomsparlament arrangeres for andre gang den 4. og 5 mars 2013 og ungdom mellom 13 og 18 år inviteres til Stortinget for å diskutere saker de er opptatt av. 

Ungdommens storting

Hva er viktig for deg? Er det noe du brenner for? Du inviteres til å svare i form av et forslag som kan stilles på vegne av deg selv, klassen eller skolen, fylkenes medvirkningsorgan for unge eller annen tilknytning.

Formålet med samlingen er å gi ungdom mulighet til å uttale seg på nasjonalt plan om saker som angår dem, og å bidra til at ungdom lærer om Stortinget og den demokratiske prosessen.

19 plasser er forbeholdt fylkenes medvirkningsorgan for unge og 36 plasser er forbeholdt enkeltpersoner, skoleklasser eller andre interesserte. Hvis du er en av de 55 som blir valgt ut til å representere en sak i 2013 vil du bli invitert til Stortinget 4. og 5. mars. Du vil få anledning til å presentere saken din for Ungdommens storting og politikere. Du vil også få delta på spennende seminarer og sosiale aktiviteter.

Deltakere vil bli valgt ut på bakgrunn av forslaget som stilles. Sakene som velges ut skal presenteres for Ungdommens storting av forslagstilleren, eller en representant for flere forslagstillere.

Prosjektgruppen for Ungdommens storting vil, i samarbeid med Najonalt ungdomspanel og en tverrpolitisk referansegruppe, velge ut bidragene som skal presenteres for Ungdommens storting 2013.

Frist for innlevering av forslagsskjema er 7. desember.

Utgifter til reise, opphold og mat dekkes av Stortinget.

For mer informasjon eller veiledning ta kontakt med:

Prosjektleder på Stortinget Elianne Kemble-Clarkson  på tlf. 23312548