Ungdom forenes på Balkan

Europeisk Ungdom arrangerte forrige uke seminaret Balkan Training Days (BTD) i Kosovo for tiende året på rad!

Helt unikt dette året var at vetskapet for BTD var ungdom fra Serbia og Kosovo i fellesskap. Seminaret fant sted i Prishtina, Kosovo. 

Tatt i betraktning hvilket forhold menneskene fra disse to landene har historisk sett og hvor amper stemningen var for bare to år siden er dette et viktig resultat så langt.

”Vi har nå oppfylt et av de langsiktige målene vi hele tiden har hatt for dette prosjektet, nemlig å bringe ungdom på Balkan sammen” sier leder for Internasjonalt Utvalg i Europeisk Ungdom, Sarah Stephanie Skjoldevik.

Gjennom de fem dagene BTD varte ble deltagerne skolert i verving, budsjettering, mediearbeid, konfliktløsing og networking. Dette er kunnskaper de kommer til å få bruk for når de nå skal fortsette arbeidet med å styrke sine egne foreninger på Balkan.

Balkan har fortsatt svært mange utfordringer, men heldigvis ser vi tegn til bedring. Det satses nå på å bygge opp igjen det som ble ødelagt. ”I så måte er BTD en del av det store bildet” sier Espen Berg-Larsen, og fortsetter: ”prosjektet alene er ikke nok, men sett som et utsnitt er dette avgjørende for å bringe fred og forståelse tilbake til regionen”.

Fra Norge reiste Suzanne Nedrum, Sarah Stephanie Skjoldevik, Arton Baftiu, Espen Berg-Larsen og Nikolai Fjågesund.

Ønsker du å vite mer om Europeisk Ungdom sitt internasjonale arbeid kan du ta kontakt med Sarah Stephanie-Skjoldevik på international@europeiskungdom.no.