Nesten enig med Europeisk Ungdom

Tale Marte Dæhlen, leder i Ungdom mot EU, Ny Tid (14.05.2010)

EØS. Over flere år er det kommet oppfordringer om en utredning av EØS-avtalen og dens betydning forNorge, og i år er det endelig blitt satt ned et utvalg somskal se nærmere på Norges avtaler med EU. I likhet medAnne Margrethe Lund og Europeisk Ungdom (Ny Tid30. april) er jeg imidlertid skuffet over mandatet detteutvalget har fått. Hvis dette prosjektet skulle ha noenegentlig betydning, burde man også utrede alternativertil EØS-avtalen.

Utvalgets mandat slik det er i dag, er å vurdere ulike samfunnsmessige konsekvenser av våre avtaler med EU uten å komme med alternative løsninger. Som Lund påpeker, er det stor fare for at dette blir repetisjon avallerede gjennomdiskuterte meninger fra ulike hold i norsk politikk, og jeg er usikker på hva slags verdi denne utredningen da vil ha.

Det å få en seriøs og gjennomarbeidet utredning som viser hva slags avtaler Norge kan erstatte EØS-avtalen med, er svært viktig. Det er også viktig at dette arbeidet gjøres av et bredt og uhildet utvalg og ikke av det utvalget Europabevegelsen nå har satt ned. Lund har tro på at utvalget skal «se på hvilke reelle valgmuligheter vi i Norge har når det kommer til spørsmål om tilknytningsform til EU». Når det er sagt, har hun allerede pekt på hva hun mener med reelle alternativer, nemlig EU-medlemskap. Jeg er redd dette også gjelder for Europabevegelsens utvalg, særlig etter å ha sett nærmere på sammensetningen av det.
Ungdom mot EU mener også at en utredning av alternativer til EØS-avtalen trengs, men vårt håp er at når man har fått på plass den utredningen som nå er i gang, kan en utredning på alternativer til EØS-avtalen bli neste punkt. Vi kommer i alle fall til å fortsette å kjempe for det, for selv om vi synes EØS-avtalen er udemokratisk og lite gunstig for Norge, mener vi et EU-medlemskap ville være katastrofalt.