Ungdom for EØS (aprilsnarr)

eosDet er ikke til å legge skjul på at meningsmålingene ikke har vært i ja-sidens favør på en god stund. Leder av Nikolai Fjågesund mener nå at organisasjonen må opparbeide seg en større medlemsmasse, før Europeisk Ungdom kan drive med politikk. Derfor omdøper Europeisk Ungdom seg nå til «Ungdom for EØS».

– Vi er fortsatt åpne for å ha med medlemmer som ønsker å kjempe for et norsk EU-medlemskap, men alle tillitsvalgte vil fra nå av ha som hovedoppgave å snakke opp og frem EØS, sier leder av Europeisk Ungdom, Nikolai Fjågesund.

Ungdom for EØS vil bruke de samme grunndokumentene som før, men målet med organisasjonen vil forandres.

– I tillegg til å jobbe for EØS, er dette en taktikk for å trekke til oss flere fra AUF og KrFu. Vi vet vi har stort potensial her, og ved å legge oss langs denne linjen maksimerer vi muligheten for å verve flere. For med flere medlemmer kan vi oftere ha kake på møtene, sier nestleder og kakepolitisk talsmann Snorre Skjevrak.

Hva med Løndsmøtet? 

– Det var enighet i både det tidligere og nåværende sentralstyret om at dette ikke strider mot vedtektene, så det er grunnen til at vi ikke snakket om dette på Landsmøtet som ble avholdt i mars. I tillegg er det jo ikke så viktig hva selve organisasjonen heter, liksom, sier nestleder Elise Øygaren.

– Vi kommer til å endre formålsparagrafen i tillegg til navnet. Dette har vi makt til i arbeidsutvalget, for det har jeg lest i vedtektene, sier generalsekretær Simone Brassien.