Ungdom etterlyser kunnskap om EU

Anne Margrethe Lund – Nationen (31.03.2010)

Fire av fem unge sier de mangler kunnskap om EU. Europeisk Ungdom sier EU må inn i skoleverket raskt.

– 73 prosent av dem mellom 15 og 26 år sier de ikke har lært nok om EU, og 7 prosent sier de ikke vet om de har lært nok om EU. Det
betyr at bare 20 prosent av de unge mener de har lært nok om EU, og det må norske skolemyndigheter ta på alvor, sier Europeisk Ungdoms leder, Anne Margrethe Lund til Nationen.

Hun viser til en undersøkelse Norstat har utført på oppdrag fra NHO, der de i sommer spurte unge nordmenn om deres holdning til EU. Lund mener undersøkelsen er interessant å se i sammenheng med mandagens sak i Nationen, om at 6 av 10 nordmenn mener EU har for mye makt i Norge.

– Vi er mer integrert i EU enn de fleste tror. EU har uten tvil innflytelse over en mengde saker som har med norske forhold å gjøre. Jeg ser på dette som noe positivt, og dessuten er dette noe vi frivillig har sagt ja til. Vi har sagt ja til at EUskal utøve denne innflytelsen, og vi sier ja til stadig mer, sier Lund.

Hun tenker da på programmer og annet som ligger utenfør EØS-avtalen, men som Norge har sluttet seg til. Selv om vi ikke er medlem, sier Lund at vi deltar i byråkratiet. Og dette må bli mer kjent, mener hun:

– Jeg mener at når vi har en struktur i Norge som gjør at så mye av vårt lovverk kommer fra EU, så skulle det bare mangle at vi også fi kk kunnskap om det.

– Ville det også gitt flere EU-tilhengere?

– Jeg tror det. Når vi er ute og møter ungdom fi nner vi ofte myter om EU. Når vi avkrefter disse, sier ungdommen «oi, det er jo grunnen til at jeg sier nei».