Ungarn ville oppklare – kritikken står ved lag

Denne høsten har Studenter for EU Oslo (SFEUO) hatt fokus på EU-landet Ungarn. I etterkant av studieturen til Budapest ble vi i oktober invitert til et møte på den ungarske ambassaden i Oslo for å diskutere deltakernes politiske funn og erfaringer.

1384384_773506559342064_1031249481_nTilstede var SFEUO leder Camilla Walstad, nestleder Andrea Arntzen,  leder av Europeisk Ungdom Agnes Árnadóttir og sentralstyremedlm Kasper Nordeng Holm. De representerte fra den ungarske ambassaden var ambassadør Géza Jeszenszky, tidligere utenriksminister og ambassadør til USA, og førstesekretær Tamás Vörös.

Den nye grunnloven ble diskutert, samt medieloven, beskyttelse av minoriteter, Jobbik og Ungarns forhold til EU. Ambassaden redegjorde for behovet for en ny ungarsk grunnlov som skulle erstatte den stalinistiske grunnloven fra 1949. Ambassadør Jeszenszky fikk anledning til å svare på de kritiske spørsmålene Studenter for EU Oslo satt igjen med etter studieturen. Han understreket at det i det siste har blitt rettet urettferdig negativt fokus på Ungarn, tidvis basert på manglende innsikt i den politiske historien og dagens situasjon.

“We take critizism seriously, but it should be based on facts” – Géza Jeszenszky.

Studenter for EU Oslo vil takke den ungarske ambassaden for invitasjonen og et lærerikt møte. Vi ønsker å opprettholde korrespondanse i fremtiden, spesielt mot valget i april 2014. Det må likevel understrekes at SFEUO vil fortsette å rette et kritisk søkelys mot situasjonen i Ungarn frem til vi er fornøyde med lovverkets ivaretakelse av liberal-demokratiske standarder og verdier.

Studenter for EU Oslo har fremmet en resolusjon om dette temaet. Resolusjonen ble vedtatt av landsstyret til Europeisk Ungdom og er tilgjengelig her.