Ukens nyhet: Norge bidrar til EUs innsatsstyrke

Charles_De_Gaulle_(R91)_underway_2009Gjennom svenskledede Nordic Battle Group skal Norge i 2015 bidra til EUs innsatsstyrke. Norge sender tropper, men hvorfor gjør vi det – og hva blir de norske soldatenes oppgaver?

Skrevet av: Linn-Aurora Wengen

EU Battle Group

EU Battle Group (EU BG) ble iverksatt i 2007 og består av mennesker som jobber med beredskap i seks måneder av gangen. EU BG er altså en innsatsstyrke som skal kunne bidra i operasjoner, med en aksjonsradius som er opp til 6000 km. fra Brüssel. Deres formål er å opprettholde eller gjenopprette fred og sikkerhet. I år skal Norge delta i disse innsatsstyrkene gjennom Nordic Battle Group (NBG), som er en EU-innsatsstyrke som består av soldater fra Sverige, Finland, Estland, Irland og Norge.

Hvordan bidrar norske styrker?

Ifølge Regjeringen vil det norske hovedbidraget være en eskortetropp som skal inngå i en

logistikkbataljon. Ca. 50 personer vil jobbe med oppgaver som militærpoliti, samt vedlikehold og logistikk. EU har de siste årene befestet seg som en viktig utenriks- og sikkerhetspolitisk aktør. Norge er også knyttet til EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk gjennom en rekke avtaler. De norske soldatene skal jobbe med flere andre land gjennom NBG, som tidligere nevnt fra Sverige, Finland, Estland og Irland.

Hvorfor deltar Norge?

I en pressemelding fra Forsvarsdepartementet 01.01.15 uttalte forsvarsminister Ine Eriksen

Søreide at ”Norge har lenge støttet EUs forsvar- og sikkerhetspolitikk, og bidrar i arbeidet med å sikre og stabilisere Europa EUs innsatsstyrke er et konkret skritt for å forbedre den europeiske evnen til å reagere raskt hvis en krisesituasjon oppstår.”

Du kan lese mer om Utenriks, sikkerhet og forsvar i NOU 2012:2 Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU.